Retail

Vi kan Retail

Pedabs Retail team har lång erfarenhet i branschen och erbjuder detaljhandeln kvalificerad vägledning att välja rätt lösning. Förutom vår utvalda produktportfölj erbjuder vi tjänster som skapar ett mervärde.

Pedab Retail omfattar följande:

  • Toshiba Global Commerce Solutions RSS POS HW (PC Kassor med periferier)
  • IBM Smarter Commerce SW (Mjukvaror för handelsföretag)
  • Kompletterande retailprodukter från 3:e part, tex scanrar från Motorola

Tjänster från Pedab:

  • Konfigurering
  • Mjukvaruladdning
  • Lager och logistik
  • Hårdvaruservice
  • Finansiering
  • Marknadsföring

Vad är Smarter Commerce?

#IBM Smarter CommerceDin kund – ett flöde från marknadsföring, till köp och kundservice.

Kundens makt har inte varit större. Det ställer högre krav på de säljande företagen. Företagets fysiska butik, dess webb och aktiviteter inom sociala medier måste integreras och ha samma känsla och tilltal.

Detta nya förhållningssätt kallar IBM Smarter Commerce och innebär att kontakten med kunden är ett sammanhållet flöde från marknadsföring, till säljtransaktion, leverans och efterservice. Information om kunden måste synkroniseras och delas mellan de olika handelsleden, och därmed säkerställa att kontakten med kunden – från inköp till leverans – hänger ihop.

Lösningar för Smarter Commerce

Smartare Inköp

Lösningar för hantering och upphandling av varor och material för att leverera produkter och tjänster som möter kundernas efterfrågan. Dessa lösningar är främst för logistik- och inköpsansvariga, partner- och leverantörsintegrering, processförbättring samt inventerings- och lagerhantering.

Smartare Marknadsföring

Lösningar för att utveckla, leverera och mäta relevanta och konsekventa budskap över flera kanaler för att uppmuntra efterfrågan. Dessa lösningar är främst för chefer som är ansvariga för webb, sociala medier och mobil marknadsföring, liksom direkt sälljstöd, kundförvärv och marknadsföring.

Smartare Försäljning

Lösning för försäljnings- och leveransen över flera kanaler med målsättning att öka intäkterna. Dessa lösningar är främst för ansvariga över e-handel, marknadsföring på webb och i sociala medier samt leverans och kundservice.

Smartare Kundservice

Lösningar för att hantera kunders behov och service i alla kanaler för att uppmuntra till fler köp och ökad lojalitet. Dessa lösningar är främst för ansvariga för kundservice, kundtjänst eller kundlojalitet.

1_150_125Vidga vyerna för inköp

Det krävs en ny syn på inköp, upphandling och distribution av råvaror och produkter, där det är möjligt att bättre synkronisera utbud och efterfrågan. En tydlig och synlig värdekedja ger bättre kontroll och bättre hantering av störningar och avvikelser. Med rätt system och processer är det möjligt att till 100 procent kunna leverera det som kunderna beställer.

2_150_125Anpassade budskap

Genom att analysera hur kunderna använder webben, e-post, telefon och sociala nätverk kan företag skräddarsy riktade erbjudanden som ger hög svarsfrekvens, konvertering och avkastning. På detta sätt kan marknadsförare komma närmare sina kunder och få bättre förståelse för hur kunderna interagerar och uppfattar varumärket.

3_150_125Gå dit kunden går

Idag kan kunder läsa ett omdöme om en produkt på Facebook, i en intressant blogg eller i mobiltelefonen. En framgångsrik handlare måste därför möta sina kunder oavsett var de befinner sig. Kunderna ska också nås av enhetlig information, samma typer av erbjudanden och ett varumärke de känner igen.

4_150_125Fullfölj din kundrelation

Smarter Commerce slutar inte efter ett avslutat köp. Exceptionellt bra service och kundvård månader och år efter ett inköp är ett utmärkt bra försäljningsargument. I Smarter Commerce ingår processer och stöd för att kunna planera och förutse när och vilken typ av kundservice som kommer att behövas och det är också möjligt att identifiera vilka kunder som man riskerar att mista.