Partners

Kravet på innovation och nya sätt att arbeta har lett till att allt fler företag ser sig om efter samarbetspartners för att övervinna sina egna begränsningar. Kanske framförallt på det tekniska området men det kan vara annan specialkompetens också, exempelvis kunskap i marketing automation eller GDPR.

 

möte

Från nätverk till ekosystem

Vi uppdaterar vårt arbetssätt och fortsätter självklart att erbjuda långsiktigt hållbart värde tillsammans med våra leverantörer, partners och återförsäljare i ett större ekosystem, till en IT-marknad i transformation.

Den nya tekniken där data, system, tekniker och processer integreras och skapar värde, väcker nyfikenhet och en känsla av att allt är möjligt. Denna positiva energi tar vi med oss ut i vår expansion – med samma personligt engagemang som alltid.

Se hela verksamheten

Ekosystem är organiska och flyter dynamiskt dit värde finns. Man kan inte vara en del av ett ekosystem om man inte tillför värde. Man kan varken köpa entrébiljett eller medlemskap utan det handlar om att tillhandahålla en produkt eller en lösning som andra vill integrera med i sitt erbjudande för att fylla en lucka i leveransen till kund. För att vara relevanta behöver vi och vårt ekosystem förstå hela verksamheter.

Först när vi kan se utmaningar och problem tvärs över funktioner och ansvarsområden kan vi skapa lösningar som integrerar affärsutveckling och IT.


Pedab erbjuder långsiktigt hållbart värde tillsammans med våra leverantörer, partners och återförsäljare. Söker ni en erfaren samarbetspartner med stort nätverk och  personliga relationer med världsledande leverantörer, kontakta oss.