Vad söker du?

white decorative stripes white decorative stripes
Webinar

Inspelat webinar

Träffa marknadens mest erfarna nykomling

Vi kallar dynabook för marknadens mest erfarna nykomling. Varför kanske du undrar?

Träffa marknadens mest erfarna nykomling dynabook

Dynabook bygger på grunderna från sitt Toshiba-arv som har en lång historia bakom sig.

Över 35 års erfarenhet av att i egen regi designa, utveckla, konstruera och skeppa ut bärbara företagsdatorer av världsklass.

Träffa Pedab’s Noomi Sallmander Kraft och dynabook’s Kenni Ramsell för att under 45 minuter få en klar bild om varför man byter varumärke och hur ett tidigt partnerskap lönar sig.

Väl mött
Kenni Ramsell – dynabook
Noomi Sallmander Kraft – Pedab