Programvarulösningar – Analytics

Analytics

Analytics handlar om att omvandla tillgänglig och relevant data till värdefull och affärskritisk information. Med hjälp av Analytics får du en mycket bättre och klarare insikt över verksamheten och blir därmed mer konkurrenskraftig. Du får en betydligt större förståelse för dina risker och kan proaktivt arbeta med att minimera dessa.

Vi på Pedab är sedan mer än 10 år experter inom området Analytics. På basis av vår långa erfarenhet, breda produktutbud och lyckade kundlösningar kan vi utifrån det unika behovet guida våra partners och kunder till vilka lösningar som är mest lämpade och effektivast. Detta med en bibehållen flexibilitet som gör det möjligt att kunna förändras över tiden samt möjlighet att antingen tillhandahålla lösningar med licenser eller som en tjänst eller kanske en kombination av båda.

  • Vi rekommenderar lösningar utifrån kundens krav och önskemål
  • Vi erbjuder såväl traditionell återförsäljning av licenser som bundling (OEM) i egna paketerade lösningar
  • Du får tillgång till vår expertis kring leverantörerna, dess produkter och partnerprogram

 

Pedabs mjukvaruteam består av säljare och marknadsförare, alla med specialistkompetens och erfarenhet av att sälja mjukvara genom vår kanal av partners till slutkund. Vi följer våra samarbetspartners i deras mjukvaruaffär från prissättning till djupgående förståelse kring leverantörens olika licens- och partnerprogram. Något som värdesätts högt av våra partners då licensvärlden kan uppfattas som komplex och svårmanövrerad.

För mer information kontakta Daniel Neuman.