Arbetsplats som tjänst

Trygg leverantör för samtliga arbetsplatstjänster

I vårt erbjudande arbetsplatstjänster arbetar vi tillsammans med våra återförsäljare för att vinna affärer. Pedab står för alla bakomliggande tjänster och du som återförsäljare definierar tillsammans med dina kunder vad som ska ingå och vilka delar som du själv vill leverera. Vill du ha hjälp med att sätta ihop en komplett arbetsplats ihop med din kund så bistår vi gärna i införsäljningsprocessen också. Kontakta Thomas Ekstedt. thomas.ekstedt@pedab.se redan idag.

  • Beställningseweb och lager
  • Konfigurationer
  • Utleveranser
  • Support
  • Hantering av garantiärenden
  • Asset management
  • Finansiering och fakturering
  • Försäkring inklusive hantering av handläggning
  • Återtag och radering

Fördelen med vår leverans är att du inte behöver samarbeta med fler parter än Pedab och att vi har mångårig erfarenhet av vad upplägget måste leva upp till. Vår tjänst är en sammansättning av följande delar:

Vår största fördel är att samtliga tjänster hanteras av Pedab. Våra system är egenutvecklade och specifikt utformade för en så smidig och kontrollerad hantering som möjligt. Du har en stor valfrihet i vad upplägget ska innehålla och du kan till exempel välja att låta Pedab sköta faktureringen till kunden om du känner att arbetsplatstjänster inte är en intrimmad funktion i den egna verksamheten. Lägg därtill en konkurrenskraftig prissättning så ska vi vinna affärer tillsammans.

Kontakta Thomas Ekstedt. thomas.ekstedt@pedab.se

Läs mer här.

[/column]
[/row]