Data and Analytics

Ta steget mot en datadriven och digital organisation

Datadrivna och digitala företag presterar bättre finansiellt än sina konkurrenter. Pedabs division Data & Analytics underlättar resan mot en datadriven och digital organisation – en resa där fakta och insikter stimulerar innovation och främjar beslutsprocesser.

Både forskning och anekdotiska bevis visar att datadrivna och digitala företag presterar bättre finansiellt än sina konkurrenter. Framgången för sådana företag har sin grund i engagemang och tillämpningen av fakta och insikter. Data hjälper medarbetarna att uppnå mer och att arbeta effektivare och snabbare.

Pedabs division Data & Analytics underlättar resan mot en datadriven och digital organisation – en resa där fakta och insikter stimulerar innovation och främjar beslutsprocesser.

Datadrivna och digitala företag presterar bättre finansiellt än sina konkurrenter

Det uppstår nästan en sorts magi när företag integrerar data i den dagliga verksamheten. Företaget blir mer nytänkande, mer demokratiskt och erbjuder kunden en bättre helhetsupplevelse än företag som har mindre kunskap om hur man utnyttjar värdet i data. De goda resultaten inom sådana nyckelområden ökar konkurrenskraften och förbättrar den finansiella hälsan.

Oavsett hur långt ni har kommit kan Pedabs division Data & Analytics hjälpa er att avancera och snabba upp resan mot en datadriven och digital organisation. Några av våra kunder står i startgroparna och överväger ett första pilotprojekt, andra har kommit längre och håller på att implementera intelligenta tekniklösningar. Gemensamt för dem alla är dock en grundläggande övertygelse om att fakta och insikter i grunden förändrar företagsorganisationen till det bättre.

Basera beslut på data du kan lita på

Och när vi nu är inne på ämnet fakta och insikter – litar ni på er data? Utan tillräckligt hög datakvalitet går det inte att basera några beslut på den insamlade informationen. I själva verket är opålitlig data praktiskt taget värdelös, och i sämsta fall skadlig. Eftersom datakvaliteten är så viktig har vi gjort datahantering till ett av våra högst prioriterade områden – att göra korrekta data tillgänglig och att sätta data i arbete. Det handlar om att kontrollera, skydda och förbättra värdet på er data.

På Pedab är vi övertygade om att en datadriven och digital organisation kan dra nytta av nya fenomen som AI, blockkedjeteknik och IoT. Att få alla delar att fungera på rätt sätt är en komplex uppgift för många företag. Vi har den nödvändiga kompetensen, dels internt, dels genom vårt partnernätverk.

Kontakta oss idag!

Är data och analyser en del av er affärsstrategi? Hör av dig direkt! Kontakta oss idag för en diskussion om hur ni kan få era data att arbeta för er, förbättra era kundupplevelser och öka er produktivitet.

Vilka vi är

Pedabs division Data & Analytics underlättar resan mot en datadriven och digital organisation – en resa där fakta och insikter stimulerar innovation och främjar beslutsprocesser. Vi upptäcker, bygger och tar lösningar till marknaden inom tre områden: Intelligent Technologies, New Business Models och Data Management. Kontakta oss idag. Ring Daniel Neuman +46 8 587 237 67 eller skicka epost: daniel.neuman@pedab.se.