Programvarulösningar – Embedded Solutions

Förpacka kompetens och automatisera tjänster

Ett företag som vill vara konkurrenskraftigt måste kunna leverera snabbare och med ett högre värde i form av produkter och tjänster till samma pris som tidigare. Många kunder har ökade krav men inte ökad budget. Därtill är kunden kunnigare, väljer ofta att byta leverantör baserat på pris och det finns fler aktörer på marknaden.

Vår lösning är att förpacka kompetens och att automatisera tjänster. Med en unik och komplett tjänstepaketering av produkt, konsultation och drift skapas en ny stadig återkommande intäkt. Tjänstepaketeringen kan också säljas vidare i nästa led. Genom att vi skapar nya möjligheter och unika mervärden till slutkunden, kan ni vinna fler och bättre affärer. I nära samarbete med dig och ditt företag kartlägger vi möjligheter, affärsutmaningar och frågeställningar. Utifrån detta arbete kan vi sedan utforma nya leveransmodeller. Vi tillhandahåller utöver kompetens och vårt ramverk, även leverantörsrelationer, produkter, fakturering och systemhantering i datacenter och molnet.

  • Vi har 10 års erfarenhet med fler än 125 levererade projekt i Norden
  • Våra kunder återfinns bland allt från startup-företag till multinationella organisationer
  • Med vårt ramverk och spetskompetens kan vi kommersialisera och digitalisera teknik till lägre risk och högre marginaler till företag

Kontakta oss så presenterar vi hur ditt företag kan ge mervärde till er kund genom att arbeta med förpackad kompetens och automatiserade tjänster.