Vad söker du?

Blogg

Automation i större skala

10 december, 2020

Nästan alla företag har digitalisering som ett prioriterat strategiskt område. RPA-projekt har vunnit popularitet, men förr eller senare kan det bli ett problem att RPA inte ger en komplett lösning. IBM Cloud Pak för automatisering är en modell som möjliggör automatisering i större skala på en integrerad plattform.

För  att flytta fokuset från strategidiskussioner på ”molnfri höjd” till förändringar i det dagliga arbetet, behöver man automatisera företagets affärsprocesser. AI och maskininlärning möjliggör överföring av rutinuppgifter till robotar och som en del av automatiserade arbetsflöden. Detta gör att människor kan fokusera på mer värdeskapande uppgifter och delar av processen.

Ett bra sätt att komma igång med Automation är RPA-projekten, som har vunnit stor popularitet de senaste åren. Genom att använda programvaran Robotics är det relativt billigt att automatisera enklare delar av affärsprocessen. Men förr eller senare kan det bli ett problem att RPA-kapacitet ensam är otillräcklig. Då är det hög tid att tänka på arbetsflöden på ett mer omfattande sätt.

Det är här IBM Cloud Pak for Automation verkligen kan göra skillnad. Rent faktiskt är Cloud Pak for Automation en öppen, modulär, integrerad plattform med inbyggd AI. Den innehåller en rad funktioner att välja mellan beroende på behov. I linje med Cloud Pak-tänkandet som beskrivs i vår blogg Lyckas i hybridvärlden är dessa naturligtvis förpackade så att programvaran enkelt kan köras var som helst.

Cloud Pak är i slutändan en modell för att ge en lösning på kundutmaningar som möjliggör automatisering i bredare skala på en integrerad plattform. Erfarenheter visar att det bästa är när automatiseringsprojekt börjar med ett litet avgränsat projekt som sedan växer – för att till slut transformera hela verksamheten. Här gäller det att ha med sig inflytelserika beslutsfattare och engagerade medarbetare; det är de som kommer att driva förändringsarbetet.

Tänk på bank- och försäkringssektorn, hur automatiseringen sammantaget har ökat försäljningen, förbättrat kundservicen och uppnått besparingar. Hur många av oss går idag personligen till vårt lokala bankkontor? Inte många och inte ofta! Vi är alla glada över att kunna hantera fakturor, låneansökningar och försäkringsfrågor flexibelt hemifrån, när det passar oss bäst.