Vad söker du?

Blogg

Datadrivna resan behöver datakunniga medarbetare

1 september, 2020

”År 2023 kommer förmågan att läsa, förstå, skapa och kommunicera baserat på data att vara en uttalad och nödvändig egenskap för att skapa affärsvärde,, vilket framgår av att över 80% av data- och analysstrategier och förändringshanteringsprogram innehåller denna förmåga.” Gartner
I ett datadrivet företag görs data, fakta och insikt tillgängliga för alla i hela organisationen och är en del av företagskulturen oavsett nivå.
 
Så vad har detta med förmågan att läsa, förstå, skapa och kommunicera baserat på data att göra?

Låt oss säga att ni är ett företag rikt på data och ni har tagit ett strategiskt beslut att avancera er digitala resa. Om ni är som de flesta företag börjar ni med ett litet avgränsat pilotprojekt, och från denna första lärande upplevelse fortsätter ni er resa och mognar. Men någon gång snart kommer ni att upptäcka att ni har ett stort problem. Läs mer om den datadrivna och digitala resan på Pedab.se.

Ni kommer att inse att alltför få medarbetare i er organisation vet hur man ska använda och tolka data. Medarbetarna är osäkra på hur man kan dra slutsatser och saknar förmågan att ställa rätt frågor.  Det betyder att det är hög tid att investera i att öka medarbetarnas sk ”data literacy” – det vill säga förmågan att läsa, förstå, skapa och kommunicera baserat på data. Eller som jag skriver i rubriken; datanyfikna.

Data literacy kan låta … lite supertrist … Men var lugn, jag pratar inte om att lära hela organisationer hur man skapar matematiska formler och bygger statistiska modeller. Det jag pratar om handlar om den mänskliga nyfikenheten som var och en av oss har. Vi ska uppmuntra att medarbetare på alla nivåer tänker igenom vad data betyder, diskuterar, experimenterar och testar hur data kan användas.

”Ledare bör stödja och uppmuntra experiment med och användning av nya analytiska verktyg, modeller och tekniker – vilket möjliggör fler insikter och fler tjänster …” Deloitte
 Alla måste ha en allmän förmåga att ställa rätt frågor och förstå vilka data som är relevanta.
 
”Förvandla företagskulturen  genom att prioritera  datadriven orientering”, säger Gartner. Och detta måste inkludera de flesta om inte alla anställda, eftersom datafärdigheter blir viktiga för nästan alla roller i varje organisation – inte bara för affärsanalytiker och datavetare. Återigen behöver inte alla kunna testa hypoteser med hjälp av A / B-tester eller validera data, men en allmän förmåga att ställa rätt frågor och förstå vilka data som är relevanta kommer att bidra väsentligt till företagets transformationsresa. I en Forrester-blogg skriver Jennifer Belissent:
”Eftersom användningen av data i beslutsfattandet fortfarande ligger under 50%, är det verkligen dags att skärpa till oss främja datakunskap.”
Med tiden kommer organisationen att vänja sig vid att använda data när man ska fatta viktigt beslut. Och inte bara kommer de anställda att leta efter data (som stöder eller motsäger något), de kommer också att vara tillräckligt skickliga för att syna uppgifterna i stället för acceptera dem utan eftertanke. Josh Bersin och Marc Zao-Sanders skriver:
”När AI blir en mer kritisk del av verksamheten har alla medarbetare ett växande behov av att förstå hur man kan och ska utmana algoritmernas resultat och inte bara anta att systemets rekommendationer och beslut alltid är rätta.”
Jag är övertygad om att genom att utnyttja den mänskliga nyfikenheten som var och en av oss har och genom att investera i att öka datakunskapen,  kommer företag och organisationer att bli mer innovativa och ge en bättre kundupplevelse.