Vad söker du?

Blogg

Datadrivna resan stärker finanserna

5 maj, 2020

Det finns en uppsjö av forskning och anekdotiska bevis som visar att de som presterar enastående i ekonomiskt hänseende kommit längre på sin datadrivna digitala resa än de som underpresterar ekonomiskt.

Använd min lista med tio källor med länkar för att få en bättre uppfattning av hur mycket framsteg på den datadrivna och digitala resan kan förbättra ett företags eller en organisations finansiella resultat.

1. Alla vägar leder till det datadrivna företaget – ett företag som är tillräckligt agilt, innovativt och kundcentrerat för att överleva och frodas i en alltmer komplex och konkurrensutsatt miljö. Harvard Business Review

2. Det är svårt att överskatta vikten av datastrategi i en AI-aktiverad värld, konstaterar Ching-Fong Ong, BCG. ”De företag som utnyttjar data bäst kommer att vinna. The Economist

3. 82 procent av respondenterna angav i en studie att de har fått en ekonomisk avkastning från sina AI-investeringar. För företag inom alla branscher är medianavkastningen på investeringen från kognitiv teknik 17 procent. Deloitte

4. Tre gånger ökad lönsamhet, nya kundförvärv och medarbetarproduktivitet, IDC:s rapport US42988017. Och företag som är datadrivna är mer produktiva. McKinsey

5. Big data innebär en grundläggande förskjutning i beslutsfattandet i verksamheten. Cap Gemini

”AI could boost average profitability rates by 38% in 2035”

6. Utnyttjandet av IoT har utvecklats från en uppkopplingsstrategi till en strategi för affärstransformation och har visat resultat, inklusive ökad lönsamhet. Fler än sju av tio befattningshavare tackar IoT för ökade intäkter. För närvarande rapporterar 45 procent att IoT bidragit till att öka vinsten med 1–5 procent, och 41 procent anger att det lett till en ökning med 5–15 procent årligen. Forbes

7. Nära hälften av cheferna i en enkät, 48 procent, anger att IoT har gjort det möjligt för dem att utöka sina ansträngningar till en plattformsmodell för större partnerengagemang. Forbes

8. I en studie av Deloitte angav en majoritet av alla företag att AI-initiativ har gjort att de kunnat behålla sin konkurrenskraft. 28 procent angav att AI ”ökat ledningen” och 9 procent angav att AI har gjort att de kunnat göra ”stora framsteg”. Deloitte

9. AI kan öka de genomsnittliga lönsamhetstalen med 38 procent till 2035, säger Accenture. AI förbättrar kundinteraktionernas effektivitet, behandlingshastighet och transaktionsvolym dramatiskt. Nästan 90 procent av företagen rapporterar snabbare klagomålslösning, och fler än 80 procent anger att de kunnat öka bearbetningen av samtalsvolymen med hjälp av AI. Market Insider.

10. Företag som använder prediktiv analys för att identifiera flyktriskfaktorer kan avsevärt förbättra sin kundlojalitet. FedEx använder data för att förutsäga vilka av deras kunder som kommer att försvinna till en konkurrent med 60–90 procent noggrannhet. Forbes.