Vad söker du?

Blogg

Digitalprojekt:  Varför 70% misslyckas

5 maj, 2020

Ny forskning av McKinsey and Company visar att 70 procent av alla digitala transformationsprojekt inte når sina mål. Det är förstås oroande. Den goda nyheten är att forskarna vet varför.

Den grundläggande skillnaden mellan framgångsrika projekt och projekt som misslyckas är organisationens inställning och hälsa. Ett digitaliseringsprojekt kommer aldrig att lösa organisatoriska utmaningar. Istället förstoras brister och utmaningar. När målen är oklara eller när motivationen saknas (ofta på grund av rädsla) kan ingen organisation genomföra en strategisk plan.

Tillbaka till fundamenta

Framgångsrika företag har en kultur som bara rör sig framåt hela tiden. I “Digital Transformation Is Not About Technology” av Behnam Tabrizi, Ed Lam, Kirk Girard och Vernon Irvin, listar författarna fem viktiga lärdomar som hjälper organisationen genom den digitala transformationen.

De säger att digital transformation fungerar när de som leder den går tillbaka till grunderna. Låt mig citera ett stycke från artikeln som enligt min åsikt sammanfattar deras syn på vad framgångsrika ledare gör. De ”… fokuserar på att förändra tänkandet hos dess medlemmar såväl som organisationskulturen och processerna innan de bestämmer vilka digitala verktyg som ska användas och hur de ska användas.”

”Digital transformation fungerar när de som leder den går tillbaka till grunderna”

Fem lektioner för den digitala transformationen

Lektion 1: Den digitala transformationen styrs av den bredare affärsstrategin. Starta inte resan med en specifik teknik eller verktyg i åtanke.
Lektion 2: Förlita dig på de personer som har ingående kunskaper om vad som fungerar och vad som inte gör det i den dagliga verksamheten.
Lektion 3: Utforma kundupplevelser utifrån och in, dvs. som baseras på djupgående indata från riktiga kunder. Utformningen av kundupplevelsen kan inte baseras på hypoteser.
Lektion 4: Erkänn de anställdas rädsla för att bytas ut, eftersom det medvetet eller omedvetet kan leda till motstånd mot förändringarna
Lektion 5: Förändra beslutsfattandet. Beslut måste fattas snabbt i en platt organisation. Prototyper är viktigt. Ingen kan veta något säkert, och vi måste testa våra idéer.

Strategi före teknik

Det nordiska marknadsinformationsföretaget Radar publicerade nyligen insikter som i princip säger samma sak som McKinseys forskning. Nordiska kunder förstår att den digitala transformationen är viktig. De har fattat det. Vad som är mer utmanande är utförandet. Företag saknar kompetens, budget, kultur och organisation.

För alla oss som arbetar inom IT-branschen och hjälper kunder att nå sina mål genom digitalisering är detta viktig forskning. Vår enda önskan är att det vi levererar i form av teknik och verktyg översätts till verkligt värde som stödjer kundernas övergripande affärsstrategi.

Vi måste kräva av oss själva att det vi gör ligger i linje med de strategiska planerna, att fördelarna med produkten eller lösningen översätts till värdeförslag och att strategin kommer före tekniken.