Vad söker du?

Blogg

Nu när vi digitaliserar behöver vi bli mer medvetna om IT-säkerhet

27 januari, 2020

Nu när vi digitaliserar behöver vi bli mer medvetna om IT-säkerhet

Digitalisering har lett till en kunskapsbrist inom området IT-säkerhet. Det saknas kompetens i verksamheterna vilket också gjort det otydligt vem som är ansvarig för vad. Men ansvaret ligger alltid hos VD och andra i ledande position, ett ansvar som inte kan delegeras.

Denna brist på kompetens när det gäller eget ansvar bidrar till att skapa stora luckor i organisationer, vilket ökar möjligheterna för de kriminella att ta sig in. Vi talar inte bara om de vanliga cyberbrottslingarna, utan nationalstater som har tid, finansiell styrka  och kunskap om våra svaga sidor.

Hos Pedab har vi ett stort team av experter som arbetar med affärsrisk varje dag. Vi ser att det saknas fokus på cyberhot.  Det måste finnas en kompetensökning inom områden som cyberhot, cyberrisk och affärsrisk.

Mer medvetenhet behövs

Medan man investerar i informationsinfrastruktur, där det är effektivt att optimera affärsprocesser och för att möta kundernas efterfrågan, är medvetenheten inte särskilt hög för de digitala farorna man möter. Detta äventyrar inte bara företagets lönsamhet utan också våra uppgifter.  Som expempelvis Maersk incidenten 2017. Ett annat är exempel är när Yahoo  förlorade över 300 miljoner dollar. De hade inte ha en bra IT-säkerhetsstrategi. Dessutom var de inte ärliga mot sina kunder vad gäller den data som läckt ut.  Företag som utsätts för cyberattacker, men där det finns en genomtänkt cybersäkerhetsagenda framstår i gengäld som mycket professionella.

Tillsammans med våra partners arbetar vi i Pedabs IT-säkerhetsavdelning med kunder över hela Europa för att öka medvetenheten om vikten av att skydda digitala värden.

Detta är en systematisk och grundläggande strategi för att hjälpa ansvariga, utvecklare och delegerade med ansvar. Vi övervakar varningar och hjälper när saker går fel. Våra europeiska kunder verkar över hela världen och vi stöder dem dygnet runt.

Våra tre fokusområden när vi utvecklar en IT-säkerhetsagenda

  1. Affärsrisk – vi ser på risken för direkta eller indirekta förluster orsakade av fel i affärssystem, processer, procedurer eller mänskliga misstag.
  2. Rykte – fokusera på potentialen för förlust eller skada, orsakade av skador på hur verksamheten uppfattas externt och verksamhetens varumärke.
  3. Rättslig och efterlevnadsrisk – potential för förlust eller skada på grund av att rättsliga åtgärder vidtas mot en organisation för brott mot lagar eller förordningar. Något som gäller fullt ut med ökande kraft när GDPR är en verklighet.

Roger Ison- Haug, Cyber Security Practice Leader, Pedab Group

 

"Vi ser att det saknas fokus på cyberhot."

Vill du veta mer om hur våra säkerhetsexperter kan hjälpa er att reducera affärsrisk? Välkommen kontakta oss!