Vad söker du?

Blogg

DIN ANALYS FALLER PLATT UTAN EN STABIL GRUND!

18 januari, 2021

I detta blogginlägg går vi igenom tre utmaningar med hantering och analys av data.

1. Mängden data
2. Säkerhetsaspekten
3. Kombinationen hårdvara och mjukvara

FOKUSERA PÅ RÄTT TYP AV DATA

Med dagens datadrivna organisationer och införandet av Big Data är Risk Managers och andra anställda ofta överväldigade av mängden data som samlas in. Idag kan du om du vill få information om varje incident och interaktion som äger rum dagligen, någonting som slutar i enorma datamängder. När datan blir för överväldigande, ökar risken att anställda med ansvar för analysen väljer att fokusera på de datakällor som är enklast att samla in, inte de som ger mest värde.

En stor utmaning inom dataanalys är idag gapet mellan management och analysavdelningen. Enligt en undersökning av Harvard Business Review används mindre än 50% av strukturerad data i affärsbeslut, samtidigt som Cisco i en artikel visar dessa siffror gällande IoT och data:

“5 quintillion bytes of data produced every day (that’s 2.5 followed by 18 zeros)!”

“By the year 2020, the IoT will comprise more than 30 billion connected devices”

“It would take a lifetime to manually analyze the data produced by a single sensor on a manufacturing assembly line”

En hel del data att hantera alltså…

Genom att använda analys kan företagen få bättre insikter och samtidigt ta databaserade beslut, någonting som låter företagen investera pengar och resurser där de gör mest skillnad. Analys är även en kritisk del när det gäller att följa samt uppfylla regulatoriska krav – en nyckelkomponent som är viktig för ett företags fortlevnad.

Gartner lyfter fram dessa fyra utmaningar inom analys när vi går in i 2021:

Hur ska ledare inom data och analys, både inom IT och inom olika affärsområden i företagen:

1. Skapa en data- och analysstrategi som levererar mätbara affärsresultat?
2. Tillämpa policys för pålitlig data och analys som mappar upp väl mot regulatoriska krav?
3. Skapa business case för att stödja innovation och ett affärsmässigt utfall och innovation?
4. Utveckla en data- och analysdriven kultur?

Din analys behöver vila på en stabil grund

Tonny Bastiaans, ansvarig för erbjudandet SAS on Power System hos IBM ger här sin syn på hur du bör kombinera hård- och mjukvara för att få ut det mesta ut din analys. Med sin tekniska bakgrund är han precis rätt person för att överbrygga gapet mellan teknik och affär. Här berättar han hur du ska tänka för att omvandla tekniken till rent affärsvärde.

Inom finanssektorn är analys en nyckelkomponent i många delar av verksamheten. Det är t.ex. på gränsen till omöjligt att tänka sig hantering av bedrägeri utan att analysera en enorm mängd data – en snabb och pålitlig analys av transaktioner är viktigt för att spåra bedrägerier i olika system. I båda dessa sektorer kan dryga böter bli resultatet av att inte uppfylla kraven.

Dessa exempel visar vikten av snabb, pålitlig och ständigt tillgänglig analys. Tittar vi däremot på hur moderna organisationer implementerar analys, ser vi ofta att fokus ligger på analysverktygen och inte den underliggande infrastrukturen.

Mantrat “Good Enough” hörs ofta när infrastrukturen diskuteras i olika organisationer. Pratar vi däremot med dessa organisationer så ser vi att de kämpar med stora utmaningar i analysplattformen. ”Vi får inte ut den svarstid vi vill ha!” är en vanlig reaktion. Genom att då att addera mer hårdvara (lösningen) blir resultatet att genomströmningen inte ökar och utmaningarna med prestandan kvarstår. Resultatet: fler servrar att hantera (ytterligare problem). Att tänka ”Good Enough” skapar bara yttterligare problem. Den största boven i dramat är att vi inte känner till att det finns ett alternativ till det traditionella tankesättet kring analys.

Avslutningsvis kämpar organisationer med hårdvarans tillförlitlighet. Utöver den traditionella tillförlitligheten med hårdvarufel som uppstår och kräver att komponenter repareras eller ersätts finns även en osäkerhet ur ett säkerhetsperspektiv. Ransomware och andra attacker genomförda av hackers börjar bli mer och mer frekventa och ett verkligt problem. IT-miljön kräver högre säkerhet och mer fokus, någonting som har placerat detta högt upp på företagens agendor, speciellt för de som jobbar med stora mängder av konfidentiell känslig data. Vill du även ta del av vår checklista?{{cta(’e966e4d1-741a-49fc-bc69-e267b13b2311′,’justifycenter’)}}