Pedab Group förvärvar Cristie Nordic

Pedab Group stärker sin position i Europa genom förvärv av Cristie Nordic.

Stockholm, 14 november 2018. Pedab Group, som tillhandahåller IT-infrastruktur, programvarulösningar och tjänster från utvalda leverantörer till återförsäljare, applikationsutvecklare och driftbolag, meddelar idag att man har tecknat avtal om att förvärva Cristie Nordic. Förvärvet stärker Pedabs erbjudande till partners och kunder inom områdena datatillgänglighet, lagring och backuphantering. Förvärvet är en del av Pedabs tillväxtstrategi med målet att skapa långsiktigt värde genom att leda vårt ekosystem till nya affärsmöjligheter.

Cristie Nordic är ett svenskt kompetensbolag med fokus på datatillgänglighet för företag med egna datacenter. De omsätter ca 30 MSEK och har med egna kontor i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland byggt upp en etablerad kund- och partnerbas i Norden, DACH-regionen samt Polen. Cristie Nordics fokus bygger på att hantera, skydda och lagra data med fokus på tillgänglighet och tillförlitlig återställning i alla typer av miljöer.

I samband med förvärvet kommer Cristie Nordics anställda att ansluta sig till Pedab group. ”Med hjälp av Pedabs organisation kan vi öka tillgängligheten till våra kunder. Vi ser också stora möjligheter till att öka vår tillväxt genom tillgången av en bredare kundbas via Pedabs väletablerade ekosystem av partners, leverantörer och kunder. ” säger Karin Österman, CEO på Cristie Nordic. ”Jag är glad att Pedab blir ny ägare då vi har en samsyn i att genom partnerskap skapa lösningar anpassade för kundens utmaningar och på så sätt addera värde.” fortsätter Karin.

Cristie Nordic är idag en partner till Pedab. Bolaget går in i Pedab från den 26 november och kommer att fortsätta verka under eget namn och sitta kvar i sina lokaler i Kista tills vidare.

”Vi ser ett ökat behov på marknaden av att göra komplexa lösningar tillgängliga på ett enkelt sätt. I och med förvärvet av Cristie Nordic kan vi erbjuda våra partners och kunder en lösning där minimal eller ingen handpåläggning krävs” säger Jesper Bartholdson, CEO på Pedab Group, ”Cristie Nordic passar väl in i vår tillväxtsatsing gällande lösningar och geografi och vi kan tillsammans erbjuda marknaden ett riktigt bra erbjudande kring datatillgänglighet, lagring och backuphantering”
För ytterligare information vänligen kontakta:

Jesper Bartholdson, CEO, Pedab Group, tel: 0766 201 401
Karin Österman, CEO, Cristie Nordic, tel: 070 492 11 80

 Om Pedab

Pedab grundades 1993 och tillhandahåller IT-infrastruktur, programvarulösningar och tjänster från utvalda leverantörer till återförsäljare, applikationsutvecklare och driftbolag Pedab har 130 anställda i åtta länder, däribland Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Litauen, Lettland och Frankrike. Pedab tillhandahåller produkter från ledande leverantörer som IBM, Huawei, Symantec, Centrify, Lenovo, Supermicro, Informatica, Microfocus, Toshiba och Clavister. Pedab-koncernens omsättning för 2017/18 uppgick till 200 miljoner euro, vilket motsvarar en tillväxt på 24,2 procent.