Huawei OceanStor Dorado V3

Huawei OceanStor Dorado V3 – den optimala All-Flash-lagringen!

Pedabs expert Mattias Skohg delar med sig av sin syn på Huawei OceanStor Dorado på Linked In.

OceanStor Dorado V3 från Huawei med All-Flash-lagring ger lagringskapacitet, optimering av diskutrymme och hastigheter som traditionella hårddiskar och hybridsystem inte kommer i närheten av. OceanStor Dorado ger en komprimering/deduplicering av data med ratio 3:1, vilket minskar behovet av lagringsmedia med hela 66 procent.

Att OceanStor Dorado är ”Flash Native” gör också att mängden kod kan optimeras och vassa algoritmer kan byggas in från grunden. Data skrivs till disk med en algoritm som prioriterar ”viktig” data, med absolut precision på bästa lediga plats i den totala lagringsmiljön. Och det går undan — ca tio gånger snabbare än med konventionell teknik!

”3:1-garanti” till OceanStor Dorado-kunder

Den kanske största fördelen, komprimeringen med faktor 3:1, uppnås just genom precisionen i lagringen. Huawei kan faktiskt ge en ”3:1-garanti” till sina OceanStor Dorado-kunder! Minskat behov av lagringsutrymme minskar också strömförbrukningen. Framtida expansion underlättas dessutom, med fler platser i lagringsmiljön lediga.

OceanStor Dorado arbetar med Distributed RAID vilket ökar säkerheten för överförd data mellan diskarna. Om en disk fallerar tas dess funktion över gemensamt av alla andra diskar, det gör att återläsningen blir upp till 20 gånger snabbare än i konventionella storage-lösningar. OceanStor Dorado stödjer också modellen Active-Active, vilket ger 99.9999% tillgänglighet, direkt mellan controllers utan extra hårdvara. Läs gärna med på Huaweis webb.

Just nu pågår en kampanj där du kan köpa Solid State-diskar (SSD) tillsamma pris som en traditionell hårddisk (HDD), läs mer om kampanjen.

Kontakta Mattias Skohg på Pedab. Mattias når du på telefon 08-587 237 68.