Huawei Wi-Fi 6 Solution

Oanade möjligheter i nätverket med Huawei Wi-Fi 6 Solution!

När det som kallas Wi-Fi generation 6 slår igenom så kommer det att fullständigt transformera både våra öppna och slutna Wi-Fi-nätverk, med fyrdubblad hastighet mot idag, många gånger fler samtidiga användare och stöd för nya teknologier som IoT och VR — utan överbelastning och latens.

Den första kommersiella helhetslösningen på marknaden är Huawei Wi-Fi 6 Solution, med en serie nätverksswitchar, accesspunkter och access controllers som huvudsakligen bygger på de två koncepten OFDMA (Orthogonal frequency-division multiple access) och MU-MIMO (Multi-user multiple-input and multiple-output).

huawei wi-fi 6

OFDMA ökar hastighet och kapacitet i nätverket dramatiskt, genom att utnyttja mer bandbredd och dela upp den inte bara i olika kanaler, utan också ”underkanaler”. MU-MIMO gör att större mängder data från många användare kan hanteras samtidigt, dessutom åt båda hållen (sända och ta emot).

Huawei Wi-Fi 6 Solution använder även nya teknologier som Smart antennas, Triple radio, Smart radio technology, Intelligent radio calibration, Dual-5G design, Dynamic frequency selection och Dynamic channel assignment.

Förutom att få bort dagens flaskhalsar i nätverken öppnar en Wi-Fi 6-lösning alltså upp för nya teknologier och applikationer som snart kommer vara självklara inslag i både arbetslivet och för privata användare — IoT, Bluetooth, ZigBee och RFID, AR/VR, videokonferenser, interaktiv 3D, HD-video och Wi-Fi calling.

Läs mer om Huawei Wi-Fi 6 eller kontakta Hawre Stark direkt på telefon 08 – 587 237 35.