Vad söker du?

Webbplats integritet

Pedab är transparent med hur vi använder personuppgifter från våra webbplatsbesökare. Syftet med Pedabs webbplats sekretesspolicy är att informera om vår praxis vid insamling, användning och avslöjande av alla personuppgifter som görs tillgängliga för oss. Vår webbplats sekretesspolicy beskriver den typ av data som kan samlas in av cookies och annan teknik på vår webbplats.

Denna policy gäller för www.pedab.com och dess legitima undersidor.

Samling och användning av personlig information

Vi kan samla in frivilligt tillhandahållna personuppgifter när:

  • begär information om våra tjänster
  • skicka frågor eller formulär till oss
  • prenumerera på våra tjänster såsom nyhetsbrev
  • skicka in ett CV för lediga tjänster.

De personuppgifter som lämnas kan användas för kommunikation som svar på olika förfrågningar och prenumerationer eller för övervägande av en anställning, och kommer att bevaras under den tidsperiod under vilken de är nödvändiga för ändamålet de samlades in.

Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att delas utanför det land där du befinner dig, med relevanta Pedab-filialer som hanterar dina förfrågningar, prenumerationer eller applikationer. Listan över Pedabs dotterbolag och länder där de är belägna är tillgängliga från https://www.pedab.com/contact. Sådana överföringar äger rum, därför har Pedab implementerat integritetspolicyer och processer som säkerställer ett bra skydd av personlig information över Pedabs dotterbolag, oberoende av var informationen kommer från eller behandlas. Vi kan också dela tillhandahållen data med underleverantörer av tjänsteleverantörer som vi behåller för att producera tjänster för vår räkning, såsom tredjepartsinnehåll och tjänsteleverantörer som underlättar evenemangsregistreringar, visning av vårt medieinnehåll och delning av Pedab-information i sociala medier. Dessa leverantörer är avtalsmässigt begränsade från att använda eller lämna ut uppgifterna, förutom om det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till oss eller för att följa t.ex. juridiska krav. Vi kan komma att avslöja personuppgifter när det krävs eller tillåts enligt lag att göra det.

Våra säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter

Vi upprätthåller rimliga fysiska, tekniska och administrativa processer för att skydda mot obehörig åtkomst, användning och avslöjande av personuppgifter. Vi kan dock inte hållas ansvariga för några personliga uppgifter som delas eller publiceras på offentliga platser, såsom våra bloggar eller mediekanaler. Alla offentliga utrymmen faller utanför räckvidden för denna policy.

Tillgång, granskning och rättelse

Våra webbplatsbesökare har rätt att få tillgång till sina personuppgifter. För legitima ändamål kan de motsätta sig eller korrigera behandlingen av sina personuppgifter. De har också rätt till andra rättigheter definierade i så kallad EU GDPR-lagstiftning som presenteras här: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

I fall av sådan begäran eller klagomål, skicka ett e-postmeddelande till privacy@pedab.com.

Cookies

Pedab kan samla in data om besöken på vår webbplats genom att använda cookies. De är identifierare som överförs till besökarens dators hårddisk via deras webbläsare för att göra det möjligt för våra system att känna igen deras webbläsare. Pedab kan också samla in data som webbläsaren skickar till oss, såsom besökarens IP-adress, webbläsartyp, plats, språk, åtkomsttid och hänvisningswebbadresser. Uppgifterna kan användas för att analysera trender, för att administrera vår webbplats, för att spåra besökarnas rörelser där och för att samla in demografisk data om besökarbasen som helhet. Den insamlade informationen är anonymiserad. Besökare kan inaktivera alla eller vissa cookies i webbläsarens inställningar. För att ta reda på mer om cookies och hur du kan se vilka cookies som har ställts in och hur du hanterar dem, besök handledningarna från din webbläsarleverantör. Om cookies är inaktiverade kan detta påverka prestandan för våra webbplatsfunktioner.

Loggar

Pedab kan använda loggar för att samla in data om besökarnas användning av vår webbplats. Vi kan behålla dessa loggar av säkerhetsskäl. Sådana uppgifter, som innehåller besökarnas IP-adresser, skulle i fall av brottsligt missbruk kunna användas för att spåra och identifiera individer. I sådana fall skulle data också delas med utredningsorgan som är behöriga att undersöka sådana brott mot vår datasäkerhet.

Länkar utanför Pedabs webbplatser och tredjepartsapplikationer

Pedabs webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser och tredjepartsapplikationer, som inte är anslutna till Pedab. Vi stöder inte på något sätt eller gör några utfästelser om sådana webbplatser och applikationer. Som sådan är Pedab inte ansvarig för integriteten eller innehållet på sådana webbplatser och applikationer.

Ändringar & frågor

Pedab förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst utan föregående meddelande. För ytterligare information om Pedabs integritetspolicy eller praxis, vänligen kontakta oss på privacy@pedab.com.