Vad söker du?

Blogg

Nio exempel: få ut värde av data

5 maj, 2020

Företag med traditionella affärsmodeller utmanas av den exceptionella tillväxt som dataintensiva plattformsbaserade företag har visat upp. De traditionella företagen har fått höra att om ditt företag inte baseras på en plattform bör du se upp, eftersom de nya företagen snart tar över.

Men det är inte över ännu. Forskning visar att framgången för dessa företag handlar mer om hur de tolkar data och använder data för att skapa värde än om den nya affärsmodellen. Det är goda nyheter för företag med en mer traditionell affärsmodell, och något som inte kan ersättas med en molnbaserad tjänst.

Det kanske är lättare sagt än gjort, men vad företag med en traditionell affärsmodell behöver göra är att räkna ut hur data kan skapa differentierande och relevant värde för kunder och partners. Är användningsdata intressant för våra kunder? Hur kan betalningsdata minska omsättningshastigheten? Målet är att vitalisera verksamheten genom att bli mer proaktiv och mer användbar för kunder och partners. Och det leder i sin tur till ökad lönsamhet och hållbar tillväxt.

Vi vill dela med oss av en modell som kan användas för att ta reda på vad du ska fokusera på. Det kallas ”The Power of Flows”. Uttrycket myntades för några år sedan. Forskarna, två seniora konsulter hos Deloitte, hade märkt att vissa företag hade värden som var dolda från företagets balansräkning. Aktiemarknaden värderade dem högre än förväntat. Forskarnas slutsats var att det värde som dessa företag hade var en förmåga att forma sin verksamhet kring data.

Dra nytta av din data och dataflöden

Här är en lista med nio exempel som illustrerar vad det innebär att dra nytta av din data och dataflöden och hur data ökar kundvärdet långt utöver monetära värden.

1. Findus har som mål att frysa sina skördade ärter bara några timmar efter skörden. För Findus designade och implementerade Prevas en mjukvaruplattform som kopplar ihop rutiner för sådd, skörd, planering, övervakning, uppföljning och spårbarhet i ett enda system. Lösningen möjliggör också realtidsprissättning baserat på utbudsfaktorer och efterfrågedynamik.

2. Implementering av ett nytt ERP-system (Dynamics AX) i hela industrikoncernen som en del i implementeringen av Vapos nya digitaliseringsstrategi. Kommer att göra det möjligt för Vapo att förbättra flexibiliteten i produktionen samt öka effektiviteten i viktiga processer. Prissättning i realtid kommer att aktiveras, samt ett mer robust gränssnitt för att integrera nya råvaruleverantörer.

3. ASSA har implementerat en lösning där de kan bjuda in kunder att gå runt ”inuti” 3D-ritningar av en ny produktionsanläggning. Detta möjliggör för ASSA att bjuda in kunden tidigare i processen, förstå hur de kan förbättra fabrikslayouten och göra prismodellen mer flexibel. Lösning baserad på programvara från Oculus Rift och Semcon IT Consultant.

4. Maersk genomför prediktivt underhåll som bland annat förhindrar att hela försändelser ruttnar eller skadas. Ericsson har tillsammans med AT&T försett hundratals av Maersks transportcontainrar med uppkopplade enheter. Dessa enheter skickar statusuppdateringar från containerutrustning, t.ex. fläktar, kylare, samt containerns placering till ett centralt datanav. Detta nav kan nås från Maersk huvudkontor och från fartyget.

”Vänta bara på din branschs motsvarighet till Uber och Airbnb”

5. Ett diabetesverktyg från Karolinska analyserar patientens glukosdata genom en sensor i överarmen och kalkylerar individualiserade insulindosrekommendationer. Lösningen är baserad på delade data mellan vårdgivare och patient.

6. Triggerfish är ett unikt kontaktlinssystem med inbäddade sensorer som Sensimed utvecklat i syfte att förbättra behandlingen av glaukom. En helt integrerad sensor kombineras med telemetri, vilket ger en trådlös automatiserad inspelning av kontinuerliga okulära dimensionsförändringar under loppet av 24 timmar. Godkänt av FDA.

7. DeLavals programvara DelPro kopplar ihop jordbruksutrustning, kor och bonden i ett ekosystem. Bonden får realtidsinformation om boskap, status för alla maskiner samt kvaliteten på produkten. Alla dessa aspekter kan styras från en smarttelefon eller dator. Användningsdata omvandlas till individuell rådgivning till alla användare av programvaran.

8. Internetanslutna testbilar rapporterar information tillbaka till teknikerna. Gör det möjligt att utvidga omfattningen av testförare, utökad geografisk omfattning, generering av användningsdata och skapande av varumärkesmedvetenhet bland befintliga och presumtiva nya kunder.

9. Tjänst för att skicka bilder av misstänkta leverfläckar, fräknar osv. till sjukvårdspersonal. Företaget tillhandahåller appen Hüd. Möjliggör fullt deltagande, preskriptiv användning av data och AI-genererad prissättning i realtid beroende på omfattningen av insatsen.