Om Pedab

De nya möjligheterna inom innovation, effektivisering och säkerhet driver Pedab framåt

Pedab tillhandahåller IT-infrastruktur- och programvarulösningar. Vårt partnernätverk omfattar återförsäljare, hostingföretag och applikationsutvecklare.  Vi erbjuder en omfattande produkt- och lösningsexpertis, teknisk support, marknadsföringsprogram och finansiella tjänster, med ett unikt och personligt engagemang. Våra partners får snabbt och korrekt den hjälp de behöver för att vinna och behålla sina kunder.

Men vår roll är större än så. Vi knyter också samman våra världsledande leverantörer med vårt kompetenta partnernätverk för att tillsammans leverera de bästa IT-lösningarna till företag.

medarbetare

IT-branschen och dess kunder

Världen digitaliseras och de nya möjligheterna inom innovation, effektivisering och säkerhet driver Pedab framåt. IT-branschen är vår värld, här Pedab haft en betydande roll i  25 år. Nu går vår bransch in i en spännande men krävande mognadsfas där det ställs nya krav på branschens aktörer. Vi har mycket kompetenta partners, världsledande leverantörer som tillsammans med Pedabs eget starka team av lösningsexpertis, skapar lösningar som möter kunders behov.

IT som förändrar hela företag

Vi och vårt ekosystem gärna tar en dialog kring hur IT kan bidra till förändring både på IT-sidan och på verksamhetssidan. Här är vår lista med fyra områden där vi ofta börjar våra dialoger.

  • Automatisering och effektivisering. Våra kunder ställer sig frågan hur de kan producera IT smartare och till lägre kostnad, hur de kan bygga och driva en effektiv produktionsenhet med struktur, kontroll och stabilitet – utan att vara statisk. Automatisering, optimering och digitalisering av existerande kärnprocesser väcker intresse och man vill veta mer.
  • Affärsutveckling med IT. De ställer smarta frågor om hur man utvecklar nya innovativa och värdeskapande leveranser tillsammans med sin verksamhet. De förstår att de måste förändras och utvecklas men undrar hur. Kompetensresurser behöver tillgängliggöras verksamhetssidan och vara med i de innovativa processerna. Det ställer krav på att IT-sidan förstå funktioner och processer. Digitalisering involverar samtal om den nya digitala tekniken, om sensordrivna processer, analytics, avancerade algoritmer och kommunikation i autonoma och självlärande system.
  • Data som strategisk tillgång. Våra kunder funderar över hur de man skapar struktur, säkerställer kvalitet och behåller kontrollen över sin data. De vill veta hur man får hela värdekedjan att fungera; från inläsning av data till kommunikation av resultaten. Vidare önskar de att genomföra analyser av sin data för att få ut värde och insikter för att öka kundnytta och konkurrenskraft. Och så brottas de med utmaningen att hantera stora och växande datavolymer och undrar vilken kombination av tekniska lösningar som kan lösa utmaningen.
  • Säkerhet, skydd mot intrång och bedrägerier. De vill förstå hur man skyddar och hanterar, om informations- och IT-säkerhet och om hur företag och organisationer kan skydda sig mot intrång och bedrägerier. Ökad digitalisering av affärsprocesser, ökad digital närvaro och tillgänglighet samt datadrivna affärsprocesser innebär ökad risk och exponering för informationssäkerhetshot. Attacker, virus och bedrägerier ökar och ny teknik innebär också en exponering som gör att våra kunder behöver vår input. Ta exempelvis AI och IoT – två tekniker som skapar disruptiva lösningar men som samtidigt exponerar företaget och dess kunder för hot av olika slag.

Kort om oss

Pedab har 130 anställda i åtta länder; Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Frankrike. Vi erbjuder världsledande leverantörer, bland andra IBM, Huawei, SAP, Informatica och Lenovo.