Arbetsplats som tjänst

Valfrihet och fasta månadskostnader

Pedabs flexibla, leverantörsoberoende koncept för arbetsplatsfunktioner avlastar IT-avdelningen och frigör tid för mer affärskritiska uppgifter. Denna tjänst är byggd på valfrihet och anpassning i alla led. Fast månadskostnad per funktion förenklar IT-budgeteringen.

Vi anpassar oss till era unika behov

Pedabs tjänst innehåller en valfri kombination av PC, Mac, tunn klient, surfplattor och smart phones från den eller de tillverkare ni bestämmer. Konfigurering sker på Pedabs Config Center i Borås i vår ESD-säkra konfigureringsmiljö.

Med en ESD-säker miljö undviker vi att statisk elektricitet skadar utrustningen. I Config Center packar vi upp utrustningen och kontrollerar att den fungerar som den ska. Därefter utför vi bland annat stöldmärkning, hårdvarumontering, imageladdning och personliga inställningar. Vi är flexibla och anpassar oss till era företagsunika krav ner till detaljnivå.

Genom att köpa Arbetsplats som tjänst får ni en fast månadskostnad per funktion. Fördelarna är många. Bland annat synliggörs de verkliga kostnaderna för att hantera arbetsplatsen samt att budgeteringen blir mycket lättare. Tack vare Pedab Asset System kan rapportering och fakturering inom den egna organisationen förenklas avsevärt.

Läs mer om vårt erbjudande.