Marknadsföring

Skapa nya affärer med Pedab Marketing

Vår bransch är av tradition fokuserad på säljprocessen. Det finns mycket att vinna på att komplettera säljarbetet med marknadsföring. Försäljningsarbete tar tid och kan man avlasta säljarna sparar man deras tid och öka effektiviteten.

Man brukar ju prata om säljtratten, om hur man arbetar för att förflytta kunden ifrån att inte känna till, till att inspireras och motiveras, för att till sist kunna och vilja ta steget till köpa en lösning. Olika steg i denna tratt har sina respektive marknadsverktyg.

Tidigt i tratten vill man nå många, och då är det effektivt att kommunicera via text, bild och film på webben och i sociala medier. Kunderna är nyfikna och vill ha inspiration med stort fokus på förståelse för kundens behov och situation.  På webben kan man också erbjuda mer detaljerad information och kanske sådant som kräver nedladdning … vilket signalerar ett intresse man kan fånga upp.

I senare skede väljer man kanske istället event och telemarketing. Väsentligt dyrare men ger direkt säljarna potentiella kunder att arbeta med. I sista fasen, när man har en etablerad relation med sin kund, satsar man på det personliga mötet och workshops med flera representanter från företaget. Här är det naturligt att man är väldigt produkt- eller lösningsnära, anpassat till olika målgrupper.

Hör av dig

Vi har bred erfarenhet och delar gärna med oss av vår kunskap. Kontakta oss om du vill ha ett bollplank kring marknadsaktiviteter. Dessutom, flera av våra leverantörer erbjuder generösa marknads­föringsprogram där de betalar hela eller delar av en aktivitet, givet att den genererar nya affärer.