Våra leverantörer

Pedab levererar infrastruktur och programvarulösningar från världsledande leverantörer till partners med olika behov;  återförsäljare, applikationsutvecklare, systemintegratörer och driftföretag. Våra leverantörer tillhör de mest framgångsrika och välrenommerade, tillsammans hjälper vi våra partners att lyckas. Vi arbetar ständigt med utveckla vårt erbjudande för att säkerställa att våra partners har rätt erbjudande när IT-branschen förändras.

Huawei IBM Lenovo SAP
Supermicro Informatica Toshiba Datalogic
Vision Solutions  Stormshield Centrify VMWARE
Micro Focus Attachmate  GWAVA  SUSE
Micro Focus | NetIQ Novell