Affärsutveckling med IT

Utnyttja IT för att utveckla affärerna

Alla företag måste ständigt se över sin affärsutveckling. En övergripande trend är att utnyttja IT för att utveckla affärerna och öka kapaciteten för att skapa konkurrenskraft och tillväxt. Den mest genomgripande digitaliseringen berör hela kedjan av affärsprocesserna, inte bara de övre lagren.

Affärsutveckling med IT

Förändringshastigheten i näringslivet har accelererat kraftigt de senaste år. Toppföretag hade förr det ganska behagligt i decennier. Idag utmanas de aggressivt av nya företag som är affärsutvecklare med hjälp av IT.  Verksamhetsfinansierad IT växer nästan tre gånger snabbare än den traditionella IT-budgeten. Det handlar exempelvis om att bygga plattformar med hjälp av teknik, att utveckla betalningsmodeller och höja tillgängligheten genom digital närvaro.

  • Den övergripande trenden är att utnyttja IT för att växa affärerna
  • För att lyckas affärsutveckla med IT behövs IT-kompetens
  • Ny teknik som IoT, AI, blockkedjeteknik har disruptiv potential