Automatisering och effektivisering

Producera IT smartare och till lägre kostnad

Våra kunder ställer sig frågan hur de kan producera IT smartare och till lägre kostnad, hur de kan bygga och driva en effektiv produktionsenhet med struktur, kontroll och stabilitet – utan att vara statisk.

Svenska företag och myndigheter har ett stort tryck på sig att vara innovativa. Utmaningen för den IT-ansvarige är att ge verksamheten stöd utan en högre IT-budget. Idag går tre fjärdedelar av IT-budgeten till drift och en fjärdedel går till digital innovation. Här krävs en omfördelning av budgeten för att ge verksamheten det nödvändiga stödet. Driftens andel borde kanske snarare vara hälften. Vägen dit stavas automatisering och effektivisering.

  • Innovation ligger så högt på agendan för verksamheten men avspeglas inte i IT-budgeten
  • Närmare hälften av alla IT-verksamheter planerar att effektivisera
  • Smartare uppbyggd arkitektur, med molntjänster, outsourcing och effektivisering är vägen framåt

 

x