Data som strategisk tillgång

Data är motorn i de nya affärsmodellerna

Många företags hela existensberättigande kommer inom några år att handla om vård av data, säkrande av data och snabb och föreslående analys av data. Det gäller särskilt de största och snabbast växande företagen på marknaden. Data är motorn i de nya affärsmodellerna.

Att samla, strukturera och vårda data är alltså själva grundbulten för teknikdriven innovation och företags förmåga att öka sin tillväxt. För att klara av det är förutsättningen att ha stenkoll på de två fokusområdena struktur (ex informationsklassning, accessrättigheter) och teknik (ex AI, IoT, blockkedjeteknik). Det finns en mängd mer specialiserade områden för dataanalys, där tillämpningen är det avgörande.

  • Den viktigaste faktorn för att ett företag eller en organisation ska kunna bli en vinnare i digitaliseringen är att bemästra dataflöden
  • Överföring av värden, exempelvis betalningar, är under stor förändring
  • Genom analys av användarmönster förändrar leverantören både produkt och affärsflöden