Säkerhet

Säkerhet är en del av kärnverksamheten

Säkerhetsarbetet blir en alltmer integrerad del av kärnverksamheten. Fokus har flyttats ifrån brandväggar och antivirus till att omfatta den interna informationshanteringen, dataflödena och affärsprocesserna. Dessutom arbetar vi mer proaktivt idag än tidigare.

Marknaden för cybersäkerhet växer betydligt snabbare än IT-marknaden totalt. Tillväxten blir dessutom högre ju mer strategiskt området är. Av de disruptiva teknikområdena är för närvarande säkerhetsproblemen störst kring Internet of Things, IoT. Och lika väl som AI är ett bra verktyg för att säkra system är det teknik som går att användas för attacker.  Det är viktigt att cybersäkerhetsarbetet leds strategiskt, med affärsmässiga mål parallellt med tung teknisk kompetens.

  • Cybersäkerhetsmarknaden i Sverige är värd över 9,5 miljarder kronor
  • Kraftig tillväxt, speciellt för strategiskt inriktade konsultföretag
  • Säkerhet måste vara en integrerad del av företagens utvecklings- och affärsprocesser