Vad söker du?

Blogg

Vad är datasäkerhet?

7 oktober, 2020

Datasäkerhet handlar om att skydda dina data från attacker. Information i digital form måste kunna lagras säkert och överföras via nätverk mellan flera möjliga lagringsplatser utan att information förloras, läses, kopieras eller ändras av obehöriga.

Datasäkerhet kan användas genom en mängd olika tekniker och tekniker, såsom administrativ kontroll, fysisk säkerhet, logiska kontroller, organisationsstandarder och andra tekniker som begränsar åtkomst till obehöriga eller skadliga användare och processer. Datasäkerhet är inte allt du behöver för IT-säkerhet, utan är en metod för att utvärdera och minska risken med lagring av data.

Det handlar alltså om att skydda data mot obehörig åtkomst, se till att inga uppgifter går förlorade och hindra obehöriga från att få kunskap om eller möjlighet att ändra data. Som ämnesområde är datasäkerhet kopplat till konfidentialitet, integritet och tillgänglighet: att informations- och informationssystem endast är tillgängliga för dem som ska ha tillgång, att de är korrekta, giltiga och fullständiga och är tillgängliga inom tillgänglighetskraven.
Varför är datasäkerhet viktigt?

Det är inte längre en fråga om utan snarare när ett företag utsätts för en datorattack. Företag, stora och små, blir alltmer beroende av IT-system som i allt högre grad hanterar kritisk information. Det är därför viktigt att vidta alla möjliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att dessa uppgifter lagras säkert hos dig och inte läses eller ändras av obehöriga personer.

Digitalisering har lett till stora kompetensluckor kring företagens IT-säkerhet, och mer medvetenhet behövs nu. Det är väldigt få som är medvetna om hur sårbart ditt företag faktiskt är. Ditt företag kan förlora mycket på att ha hackats, både pengar och i form av förlorade affärer.

Vad kan du göra?

Pedab har tillsammans med Tussa utvecklat en unik säkerhetstjänst. Tillsammans har vi byggt en lösning som övervakar kundens infrastruktur och upptäcker oegentligheter i loggar och datatrafik. Systemet identifierar verkliga hot och försummar falska larm. Våra analytiker tar hand om de verkliga hoten, rapporterar och städar tillsammans med Tussas anställda.

”Det har gått länge sedan brandväggar och skräppostfilter gav säkerhet mot datorattacker. Dagens hotbild handlar om helt andra saker, och det har vi tagit konsekvenserna av. ”
Norodd Dyrhovden, försäljnings- och produktchef på Tussa ICT

Hjärtat i denna lösning är Tussas nya datacenter – en modern, miljövänlig anläggning som färdigställdes 2015.