Vad söker du?

Clavister

Clavister är specialiserade och marknadsledande inom nätverkssäkerhet. Produkterna skyddar organisationer runt om i världen från olagliga intrång på nätverken.

Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor.

white decorative stripes white decorative stripes

Clavisters kunder spänner över hela världen från stora företag, nationella myndigheter, brottsbekämpning och försvar och stora tjänsteleverantörer till småföretag och lokala myndigheter.

Pedab believes in the value of local vendors who understand the local market and their challenges. We have experienced a market for more agile vendors to compete with the established players. Clavister has shown how local presence, excellent customer support, flexibility and outstanding technology can make a difference.

Kontakta Pedabs Clavister team

Hawre Stark

hawre.stark@pedab.se

+46 8 587 23735

Läs mer om Clavister