Vad söker du?

Supermicro

Supermicro är en global tillverkare inom serverteknologi och innovation. De utvecklar och tillhandahåller gröna lösningar till datacenter, molnlösningar, big data och HPC.

Som global ledare inom högprestanda, högeffektiv serverteknologi och innovation, utvecklar och tillhandahåller Supermicro gröna databehandlingslösningar till datacenter, cloud computing, enterprise IT, big data, HPC och inbäddade marknader. Vår metod för Building Block Solutions® tillåter oss att tillhandahålla ett brett utbud av SKU: er och gör det möjligt för oss att bygga och leverera applikationsoptimerade lösningar baserade på dina krav.

Kontakta Pedabs Supermicro team

Joakim Nygren, Infrastructure Architect
joakim.nygren@pedab.se
+46 8-587 237 93

Ralph Ghose, Business Developer
ralph.ghose@pedab.se
+46 8 587 237 13

Läs mer om Supermicro