Vad söker du?

white decorative stripes white decorative stripes
Vad vi gör

Data & Analytics

Driver resan mot en datadriven och digital organisation framåt

SÅ HÄR SKAPAR VI VÄRDE

Det kan uppstå en sorts magi när företag integrerar data i den dagliga verksamheten. Företaget blir mer nytänkande, mer demokratiskt och erbjuder kunden en bättre helhetsupplevelse än företag som har mindre kunskap om hur man utnyttjar värdet i data. De goda resultaten inom sådana nyckelområden ökar konkurrenskraften och förbättrar de finansiella resultaten.

Det finns inte någon enkel definition av vad en datadriven organisation är. Vi brukar tänka i termer av att en datadriven organisation har förmågan att extrahera nytt värde och insikter från data och leverera användbar, anpassad information i hela organisationen. Denna förmåga tar år av dedikerat arbete att uppnå. För många företag är det en bra idé att dokumentera visionen – att vara ett datadrivet företag – i företagets strategidokument.  Då står det klart för alla vad målet är, även om det kan ta lite tid att nå dit.

Vi driver resan mot en datadriven och digital organisation framåt – en resa där fakta och insikter stimulerar innovation och främjar beslutsprocesser. Vi utforskar, bygger och tar lösningar till marknad för företag som har gjort data och analyser till en del av sin affärsstrategi. Varje företag eller organisation gör sin egen resa, varje resa är unik. Bilden nedan visar den data-drivna och digitala resan för den påhittande företaget Nokomap. Se hela deras resa och viktiga milstolpar.

 

VAD VI ERBJUDER

Vårt Data & Analytics-team driver er resa framåt mot en datadriven och digital organisation inom tre områden:

 

white decorative stripes white decorative stripes

”Vårt råd är att identifiera ett nyckelområde och komma igång med ett enkelt taktiskt projekt. Från denna första pilot kommer du att få uppmärksamhet, lärdomar och energi inför fortsättningen.”

Kim Nielsen, Director, Data & Analytics, Pedab Group
kim.nielsen@pedab.com
+45 5077 0155

Varför vi driver resan mot en datadriven och digital organisation framåt

Vårt kundlöfte bygger på en vision om framsteg och förbättringar för företag som har gjort data och analys till en del av affärsstrategin. Användning av data kommer att förändra företagen. Den insikten är en integrerad del av det som inspirerar och engagerar oss när det gäller att göra skillnad.

Det finns tre områden där vi ser en betydande inverkan från användning av data, och där vi tror att värdet går långt utöver det faktum att datadrivna företag också presterar bättre ekonomiskt.

HÖGRE INNOVATIONSKRAFT

Många datadrivna företag har en mer nyfiken företagskultur än traditionella företag. Med nyfikenhet följer en förmåga att söka efter information och generera flera alternativ, dela information mer öppet och lyssna mer noggrant.

MÖJLIGGÖR DEMOKRATI

Medlemmarna i organisationen har omedelbar tillgång till information som gör det möjligt för dem att läsa, arbeta, analysera och argumentera med data. De anställda vet inte bara mer i ett datadrivet företag. De kan också förvänta sig att processer som idéskapande, projektutvärdering och beslutsfattande baseras på fakta och insikter.

BÄTTRE KUNDUPPLEVELSE

Digital teknik gör det möjligt för datadrivna och digitala företag att erbjuda en bra kundupplevelse utan alltför höga kostnader. Detta inkluderar att skapa skräddarsydda, personliga och proaktiva upplevelser – på individuell basis. Företag som lyckas skapar lojala och lönsamma kundrelationer.

white decorative stripes white decorative stripes

Ta första steget idag!

Hör av dig, vi finns här för att prata hur data kan utveckla ert företag.

Contact