Vad söker du?

white decorative stripes white decorative stripes
Data Management

Shadow Data Management

TA KONTROLLEN ÖVER DATAN SOM LADDAS UPP I APPAR

Ta kontrollen över datan som laddas upp i appar

Det finns många populära och väl ansedda molnbaserade mjukvarubaserade SaaS-appar (SaaS) som hjälper oss att blir mer produktiva och samarbeta mer effektivt på jobbet. Appar underlättar arbetslivet genom olika funktioner; vissa löser mycket specifika uppgifter medan andra utgör ryggraden i en hel verksamhet. Den digitala arbetsplatsen skulle helt enkelt inte fungera utan dessa appar och deras popularitet växer.

Att ladda upp företagsdata är aldrig riskfritt

Det finns dock två sidor på varje mynt. Medan SaaS-lösningar tillför sina användare och företaget enorma värden, utmanar de samtidigt företagets datasäkerhet. Att ladda upp företagsdata, personuppgifter och till och med kreditkortsinformation på app-leverantörernas servrar är verkligen inte riskfritt. Oavsett hur mycket vi litar på app-leverantörerna. Detta inkluderar appar som är godkända och till och med marknadsförda av IT.

Faktum är att användningen av externa appar utsätter organisationen för flera problem, allt från ett förlorat projekt och dolda kostnader till kränkning av anställdas integritet och konfidentiella FoU-uppgifter som publiceras offentligt.

Appar kommer oundvikligen att hitta sin väg in i de flesta organisationer

Det finns sätt att blockera obehöriga appar. Men appar kommer oundvikligen att hitta sin väg in i de flesta organisationer eftersom de är användbara och ger mervärde. Vad vi istället rekommenderar är att man återupptar kontroll och äganderätt till all företagsdata inklusive informationen i externa tredjepartsappar.

PEDAB DOC-tjänster för att hantera skuggdata

PEDAB Data Operations Center (DOC) -tjänster för hantering av skuggdata är den perfekta lösningen för dessa utmaningar. Vår lösning förvärvar och filtrerar data från tredjepartsappar och molntjänster med IBM Watson-teknik. Data lagras sedan och görs tillgängliga med hjälp av Cristie Nordic-tjänster. Lösningen bygger på containerteknik och tillgänglig som SaaS, hybrid eller on-prem.

PEDAB DOC-tjänster hjälper er att återfå kontrollen och ägandet av all företagsdata inklusive informationen i externa tredjepartsappar. Detta är viktigt för er organisation på flera sätt. Förutom att skydda er mot datasäkerhetsbrott kommer det till exempel att öka värdet på dina immateriella tillgångar samt minska flera riskfaktorer som resulterar i bättre finansieringsvillkor. På samma sätt kommer det att ge mer trovärdighet för dina processer och dokumentation, vilket resulterar i en konkurrensfördel i kvaliteten. Det kan till och med hjälpa till att vinna nya affärsmöjligheter genom att synliggöra den annars osynliga informationen.

Kontakta Markku Luoto, affärsenhetschef på Pedab, för en kostnadsfri mall för att utvärdera skuggdataproblematiken på markku.luoto@pedab.com. Eller kontakta honom på Linkedin.