Vad söker du?

white decorative stripes white decorative stripes

Data & analytics

Data & analytics

Oändliga möjligheter

Data är mer tillgängligt och mer värdefullt än någonsin. Affärssystem och företagsanvändare producerar, konsumerar och bearbetar enorma mängder data. Den goda nyheten är att dessa data kan kompletteras och växa på många sätt, med hjälp av intelligenta tekniker.

Även om potentiella lösningar baserade på ny intelligent teknik inte är det första steget på din datadrivna resa kan det vara ett av de mest spännande och intressanta. Detta skede, som följer efter strategi och planering, är det skede då organisationen utvecklar en förståelse för hur den nya tekniken kan hjälpa organisationen, och hur man distribuerar nya lösningar med realistiska förväntningar och framgångsrika resultat.

Bra idé att bygga nätverk av externa partners

Många företag tycker att det är utmanande att ens få en grundläggande förståelse för vad ny teknik kan göra. Tekniken är inte bara komplex, utan utvecklas ständigt. Företagsledare och chefer kan naturligtvis inte förväntas ha djupgående expertkunskaper inom teknik. Detsamma gäller för resten av organisationen – digital transformation är troligen inte deras kärnkompetens.

Men eftersom tekniken är viktig i praktiskt taget alla affärsfunktioner och eftersom den har exceptionellt stor påverkan är det viktigt att ni – som organisation – ”fattar” vad tekniken gör och under vilka omständigheter den kan sättas i arbete. Intern utbildning i alla ära, men detta kan också vara ett bra tillfälle att bygga ett nätverk av stödjande externa partners. Troligtvis kommer ni att ha nytta av någon som kan hjälpa er att validera era teknikval och identifiera områden där teknik kan användas.

Mogna intelligenta teknologier

Det finns många mogna intelligenta teknologier och listan växer snabbt. En av de mest omtalade teknologierna är blockkedja. Värdet av blockkedja är att det tillför ett lager av säkerhet och transparens till en process. Artificiell intelligens (AI) är en annan välkänd teknologi. AI härmar mänsklig intelligens och människans förmåga att se, höra och lära. Ett tredje exempel är sakernas internet (IoT), där du ansluter fysiska enheter i ett nätverk. Naturligtvis kan dessa tekniker också användas i kombination, t.ex. sensorer som spårar hur kunderna använder produkterna, AI för analys och blockkedja för datafångst.

Dessa, och många andra nya teknologier, sägs vara ”disruptiva”. Man menar då att med dessa teknologier kan man bygga helt nya tillvägagångssätt. Det kan handla om att man kan jobba smartare eller om att kunna göra sådant som aldrig varit praktiskt möjligt förut. Ny teknik som ersätter en etablerad teknik har skett många gånger under historiens gång. Men det som är nytt är hastigheten och den låga kostnaden för att skala upp – eftersom det sker digitalt. Detta är naturligtvis ett hot om du hoppar på tåget sent, men en fantastisk möjlighet om du startar den digitala resan nu.

Kom igång med våra lösningar

Pedab står till tjänst tillsammans med vårt ekosystem av partners och leverantörer,  för att vägleda er till en djupare förståelse av teknik och teknikval. Syftet är att möjliggöra för organisationen att skapa sig en välgrundad uppfattning av vad som är möjligt och hur man når dit. Vi erbjuder en kombinationen av kunskap, erfarenheter och konkreta lösningar vilket gör att ni snabbt kan gå från tanke till handling.

quote

Vi vill komma I kontakt med er

Contact