Vad söker du?

white decorative stripes white decorative stripes
Vad vi gör

DIN PARTNER FÖR IT-FINANSIERING

Sänker kapitalbehovet vid investeringar

Vi finansierar alla typer av IT och tillverkningsutrustning

Pedab Finance erbjuder flexibla betalningsalternativ för att hjälpa företag att finansiera alla typer av IT och tillverkningsutrustning. Kassaflöde och kassareserver är viktigare för företag nu än någonsin. Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser och villkor som hjälper dig att optimera ditt kassaflöde och påskynda värdet från dina tekniska investeringar.

Sedan 2008 har vi levererat kundanpassade finansieringslösningar till kunder, samarbetat med många av de äldsta och största bankerna och försäkringsbolagen och arbetat med globala IT-utrustning och teknologileverantörer. Vi kan hjälpa företag att hantera kreditrisker och optimera deras rörelsekapital.

Mer än 80% av företagens teknikinvesteringar finansieras. Pedab Finance tillhandahåller en finansieringslösning för alla, från nystartade företag till multinationella företag.

Oavsett IT-utrustning, lösningar eller tillverkningsapparater som du och ditt företag väljer eller utvärderar just nu, kontakta oss så kommer vi att utarbeta de finansiella koncepten tillsammans för att säkerställa att dina investeringar finansieras så effektivt som möjligt.

Våra finansieringslösningar

Uthyrning

Uthyrning tillämpas när produkternas ekonomiska livslängd är relativt kort. Servrar och datorer är typiska investeringsobjekt som kan vara lämpliga för denna typ av finansiering. Uthyrning innebär att du som kund kan returnera produkterna efter finansieringsperiodens utgång, utan köpåtagande. Det är självklart också möjligt att förlänga hyresperioden. Önskar du köpa utrustningen sker det till marknadsvärde.

Leasing

Leasing tillämpas när utrustningen anses ha ett ekonomiskt värde efter den överenskomna finansieringsperioden. Till skillnad från uthyrning innebär leasing att kunden samtycker till att köpa eller tilldela en annan köpare av utrustningen efter leasingperioden. Köpet görs till en kostnadsnivå som bestäms av finansieringsperioden och utrustningens ekonomiska värde i förhållande till finansieringsperioden.

Ramavtal

Oavsett om du bestämmer dig för att hyra eller hyra, kan du teckna ett ramavtal med Pedab Finance. Vi har lång erfarenhet av att hantera pågående eller samtidiga investeringar. Tillsammans planerar vi finansieringsbehoven på halvårsbasis och justerar vid behov. Att samla in investeringarna i ett ramavtal innebär att vi kan erbjuda ännu bättre villkor för din fördel.

FÖRSÄKRING

Att välja finansiering genom oss innebär att du också får tillgång till gynnsamma försäkringar med full risk. För IT-utrustning erbjuder vi försäkringar utan avdrag och med kompensation för motsvarande modeller och prestanda. För tillverkningsutrustning är avdraget 3 000 SEK och kompensationsnivån påverkas av utrustningens värde.

white decorative stripes white decorative stripes

Kontakta oss idag för att diskutera den bästa finansieringslösningen.

Jari Pohjonen
Jari Pohjonen

CEO / VD Pedab Finance

Chris Fleming
Chris Fleming

Senior Advisor Pedab Finance

Patrik Burman
Patrik Burman

Sales Executive