Vad söker du?

white decorative stripes white decorative stripes
Pedab Lösningar

Pedabs AI bildlösning

AI för ämnesexperter

Pedabs AI bildlösning

Pedabs AI bildlösning är utvecklad och skräddarsydd för att lösa specifika affärsproblem och förbättra effektiviteten hos tillverknings- och produktionsindustrier. Det är en tjänst med enkel driftsättning och enkelt underhåll som kan göras tillgänglig för produktionsmiljöer inom några dagar. Prissättningen baseras på användning. Pedab erbjuder kort sagt en lösning som innehåller en eller flera AI-tjänster som används enligt en flexibel användningsmodell. Inga krav på stora projektåtaganden.

 

VAD ÄR NYTTAN?

Pedabs AI bildlösning kan tillämpas på användningsområden där det finns, eller skulle kunna finnas, tillgång till bilder (eller videobildrutor). Bilder som människor kan tolka och etikettera. De flesta människor kan statistiskt bearbeta och identifiera fel i bilder till 95 % och uppåt – om de är ämnesområdesexperter och om bildvolymen är låg. Vår AI-lösning kan göra det dygnet runt – snabbare, med noggrannhet och i stor skala!

 

HUR ANVÄNDS DEN?

En vanlig utgångspunkt för Pedabs AI bildlösning skulle vara att definiera ett användningsfall genom att välja en uppsättning representativa bilder för klassificering eller etikettering. Pedabs AI-team utvecklar sedan algoritmen baserat på den uppmärkta datauppsättningen.

Nästa steg är validering och testning, och det görs med hjälp av ett intuitivt ramverk i lösningen, och en annan uppsättning bilder används för att verifiera algoritmens noggrannhet. Validering görs alltid av våra kunder. När algoritmen anses tillfredsställande kan tjänsterna distribueras – på plats eller via en fjärrlösning. Valet av driftsättningsalternativ och -infrastruktur styrs vanligen av svarstidskrav. När tjänsten är i produktion kan algoritmen kontinuerligt lära sig av nya produktionsdata genom validering. Det gör att lösningen hela tiden förbättras.

Erbjudandet täcker hela processen för AI – uppmärkning, träning, driftsättning och kontinuerligt lärande. Allt utan att behöva investera i personal med specifika datakunskaper. Lösningen är byggd för ämnesexperter, inte för datavetare.

white decorative stripes white decorative stripes

Vi vill komma i kontakt med dig

KONTAKT