Vad söker du?

white decorative stripes white decorative stripes
Infrastructure & Platforms

Teknik

Frigör den fulla potentialen för att stärka tillväxten

DATAHANTERING

FRIGÖR DEN FULLA POTENTIALEN FÖR ATT STÄRKA TILLVÄXTEN

Datahantering är konsten att förenkla komplexa infrastrukturer för att behålla agilitet, flexibilitet och konkurrenskraft. Smarta produkter och lösningar för datahantering kommer att förändra traditionella datacenter. Det är början till en uppkopplad och intelligent värld.

LAGRING

SKYDDA ERT DATA – FÖRETAGETS VIKTIGASTE TILLGÅNG

För att data ska vara till nytta måste det vara tillgängligt, korrekt, återanvändbart, skyddat och effektivt. Valet av lagringsteknik har därför stor betydelse för affärsverksamheten och företagets förmåga att följa sin färdplan. Vi hjälper er att fatta välgrundade beslut och guidar er till hållbara lösningar som tillgodoser företagets lagringsbehov.

NÄTVERK

AGILITET OCH TILLVÄXT I VERKSAMHETEN

Nätverkstekniken har alltid utvecklats stegvis och parallellt med annan teknik. Det finns en direkt koppling mellan företagets nätverksstrategi och företagets övergripande förmåga att uppfylla affärsmålen. En högre grad av synlighet i företagsnätverket leder till ökad agilitet och säkerhet. Eftersom företagsnätverk numera handlar om så mycket mer än anslutbarhet, kan vi ge råd om hur man utnyttjar den fulla potentialen och tar nästa steg på den digitala resan.

SYSTEMPROGRAMVARA

SÄKRA SKALBARHETEN – EN KRITISK LÄNK MELLAN NUTIDEN OCH FRAMTIDEN

Organisationer som anpassar sig till den digitala omvandlingen måste se till att de är flexibla, skalbara och skyddade. De behöver alltså göra en översyn av systemprogramvaran för att säkerställa att den har stöd för nya applikationer, funktioner och tillägg av moduler, och samtidigt är lätt att hantera.

ARBETSPLATSLÖSNINGAR

Snabba framsteg inom enheter och teknik för arbetsplatser gör att anställda kan arbeta effektivare och flexiblare än någonsin tidigare. Pedab erbjuder en komplett lösning som utrustar moderna arbetsplatser med alla nödvändiga enheter. Om ni föredrar leasing istället för att köpa kan vi erbjuda Arbetsplats som tjänst med flexibla betalningsmodeller.