Vad söker du?

white decorative stripes white decorative stripes
Teknik

All Flashlagring

Gör mer med mindre

All Flashlagring

Vi ser att en viktig drivkraft för investeringar i flashlagring är hög produktionsprestanda, och här går utvecklingen snabbt framåt.

​Användningen ökar för verksamhetskritiska transaktionsdatabaser, analyser och superdatorer, virtual desktop infrastructure (VDI) och strömmande resurser för mediebranschen och läkemedelssektorn, där all flashlagring visat sig vara ett lyckat recept.

Viktiga faktorer i valet av All Flashlagring:

  • Prestanda (IOPS): All-flash array (AFA) gör det möjligt att uppnå samma prestanda med betydligt färre diskar.
  • Skalbarhet: Genom att utvärdera nuvarande och framtida behov kan man undvika uppgraderingar till ett nytt system bara för att det krävs mer kapacitet.
  • Tillgänglighet: 99,999 % är ett vanligt tillgänglighetsmått för företagslagring – det är dock viktigt att förstå vad som ligger bakom siffrorna.
  • Total ägandekostnad: För att identifiera den verkliga kostnaden måste man titta på kostnaden per IOPS, kostnaden per TB och löpande hanterings-/supportkostnader i kombination med deduplicering och komprimering.

 

VI KAN HJÄLPA TILL 

Vi hjälper våra kunder att dra nytta av de många möjligheter som AFA innebär för ett modernt datacenter. Det krävs information om arbetsbelastningar och applikationskrav för att veta om AFA-arkitektur är rätt väg att gå.

white decorative stripes white decorative stripes

Vi vill komma i kontakt med dig

KONTAKT