Vad söker du?

white decorative stripes white decorative stripes
Teknik

Backup

Tillförlitliga System

Tillförlitliga hela tiden

Det kan vara en utmaning för organisationer att hantera kostnaden, komplexiteten och funktionaliteten i sina backupsystem, särskilt när mer information än någonsin samlas in, bearbetas och lagras. Backupadministratörer känner också av trycket på allt strängare efterlevnadskrav, komplexa backupinfrastrukturer och strama IT-budgetar.

Vi hjälper organisationer att förenkla dataskyddet, oavsett om data finns i fysiska, virtuella, mjukvarudefinierade eller molnbaserade miljöer. Med programvara från våra teknikleverantörer kan organisationer välja rätt lösning för att hantera och skydda sina data. De får samtidigt enklare backupadministration, förbättrad effektivitet, skalbar kapacitet och mer avancerade möjligheter.

Viktiga faktorer i valet av backupprogramvara:

  • Fastställ dataskyddsmål: Dataskyddsmål hjälper er att utvärdera era backupbehov. En sådan utvärdering styr er i rätt riktning och underlättar valet av rätt backuplösning för organisationen.
  • Prioritera skalbarhet: Det är viktigt att välja en lösning för databackup som tillgodoser både nuvarande och framtida behov. Att behöva byta lösning bara för att den nuvarande inte uppfyller lagringsbehovet kan bli en operativ mardröm.
  • Heltäckande skydd: Återställning är meningslöst om ert data hamnar i fel händer. Det är viktigt att alltid ha ett extra säkerhetslager. Oavsett om data flyttas eller är vilande bör de ha ett fullgott skydd.

VI KAN HJÄLPA TILL

Vi hjälper er att dra nytta av de möjligheter som backuplösningar ger så att ni kan prestera här och nu och samtidigt planera för framtida behov.

white decorative stripes white decorative stripes

Vi vill komma i kontakt med dig

KONTAKT