Vad söker du?

white decorative stripes white decorative stripes
Teknik

CloudCampus SaaS

WiFi-as-a-Service

CloudCampus SaaS

Campusnät innebär flera utmaningar för små och medelstora företag. Den höga initiala investeringskostnaden är en av stötestenarna som gör det svårt att få budgeten godkänd. Traditionella lösningar ger dålig Wi-Fi-täckning som en följd av bristande planering och konfiguration. Dessutom är det låg automatiseringsgrad i traditionella lösningar och de har komplexa drift- och underhållsmiljöer.

Wi-Fi som tjänst ger små och medelstora företag snabb, tillförlitlig och säker anslutbarhet utan krav på egna installationer. Dessutom ingår övervakningsfunktioner dygnet runt, ett lätthanterligt nätverk, kundflödesanalyser och andra mervärdestjänster.

Viktiga faktorer i valet av CloudCampus SaaS

  • Nätverk som tjänst för små och medelstora företag: Lägre initialkostnad tack vare prenumerationstjänst, bättre Wi-Fi-kvalitet, optimal användarupplevelse, snabbare och enklare nätverksdistribution.
  • MSP:er tillhandahåller och hanterar nätverkstjänster: En enhetlig plattform för hantering av flera användare, helt automatiserad drift, underhåll och inspektion av nätverk samt lägre driftskostnader.
  • Mervärdestjänster: Mer omfattande mervärdestjänster (t.ex. navigering och marknadsföring) för företag får kunder att stanna kvar och ger bättre konkurrensfördelar.

 

VI KAN HJÄLPA TILL

Vi ser till att våra kunder drar nytta av de möjligheter som CloudCampus erbjuder. Vi bidrar med rätt system, rätt hårdvara och rätt konfiguration för en bättre och hållbarare lösning.

white decorative stripes white decorative stripes

Vi vill komma i kontakt med dig

KONTAKT