Vad söker du?

white decorative stripes white decorative stripes
Teknik

Hybrid Flashlagring

Det bästa av båda världar

Hybrid Flashlagring

Vi ser att de flesta organisationer jämför pris och prestanda när de väljer mellan olika system, och att vissa lösningar då anses vara för dyra för den typ av arbetsbelastningar som behöver köras. Att välja arkitektur har hittills handlat om att välja mellan prestanda/pris eller pris/prestanda.

Med en Hybrid Flashlösning kan företag dra nytta av hastigheten hos SSD ($/IOPS) och få ett kostnadseffektivt sätt att skala från HDD ($/GB).

Viktiga faktorer i valet av Hybrid Flasharkitektur

  • ​Integration: Det är viktigt att förstå vilka verktyg som kan integreras eftersom det bidrar till ökad applikationsprestanda.
  • Kapacitet: Det krävs en bedömning av de framtida kapacitetsbehoven för applikationerna för att veta om Hybrid Flash-lagring är rätt väg att gå. Det banar väg för en kostnadseffektiv skalbarhet och ger ett stabilare business case.
  • Arbetsbelastning: Förståelse för nuvarande och framtida behov hjälper till att identifiera de olika kraven för arbetsbelastningarna.

 

VI KAN HJÄLPA TILL 

Vi hjälper våra kunder att dra nytta av de många möjligheter som Flashlagring innebär. När man väljer Flasharkitektur är det viktigt att överväga de framtida behoven av specifika arbetsbelastningar och att väga prestanda mot kostnad.

white decorative stripes white decorative stripes

Vi vill komma i kontakt med dig

KONTAKT