Vad söker du?

white decorative stripes white decorative stripes
Teknik

Lagring för Containrar

Allowing applications to scale and perform

Lagring för Containrar

Vi ser att företag ökar sin användning av containerteknik dramatiskt eftersom kundreferenser snabbt visar på lyckade resultat. De kundreferenser som vi just nu ser mest av är en blandning av nya arbetsbelastningar i molnet och traditionella arbetsbelastningar som mikrotjänster.

Containertekniken bygger på öppen källkod som gör det möjligt att paketera en applikation så att den kan köras, med sina beroenden, isolerat från andra processer. Containrar erbjuder samma flexibilitet som virtuella maskiner, men med ett mycket mindre fotavtryck och till en lägre kostnad.

Beständiga data med hög tillgänglighet och dataskydd är ett av de största hindren för att företag ska välja containerteknik.

 

Viktiga faktorer i valet av arkitektur

  • Skalbarhet:Om skalbarhet saknas kan det hos vissa organisationer leda till en fragmenterad utveckling eller alltmer komplexa IT-konfigurationer. På längre sikt blir det både otillräckligt och kostsamt.
  • Agilitet: En S3-plattform för backup gör det möjligt för organisationer att spara data i sin egen molnmiljö och att starta om eller återanvända applikationer när affärsverksamheten växer.
  • Tillgänglighet: Det gör det möjligt för containerapplikationer att interagera utan latens, vilket ökar prestandan för de olika applikationerna.
  • Säkerhet: En skyddad lagringspool är viktigt för snabb återställning av containerapplikationer.

 

VI KAN HJÄLPA TILL

Vi hjälper våra kunder att välja rätt arkitektur så att de kan dra nytta av möjligheterna som containertekniken erbjuder. Rätt konfiguration kan kickstarta omställningen till molnlösningar och tillföra en ny nivå av agilitet.

white decorative stripes white decorative stripes

Vi vill komma i kontakt med dig

Kontakt