Vad söker du?

white decorative stripes white decorative stripes
Teknik

Sap Hana

En plattform för det intelligenta företaget

I takt med att den digitala omvandlingen fortskrider så ökar efterfrågan på en kraftfull, skalbar plattform för företagsresursplanering (ERP), hantering av leveranskedjan (SCM) och kundvård (CRM).

Genom att driftsätta SAP HANA® får företagen ut mer av sina data. Vi ser att allt fler applikationer migrerar till plattformen, vilket innebär att kraven på SAP HANA®-miljöer fortsätter att förändras. Det är därför viktigt att välja en arkitektur som möjliggör den skalbarhet och tillförlitlighet som SAP-program kräver.

Viktiga faktorer i valet av arkitektur

  • Skalbarhet: Om skalbarhet saknas kan det leda till en fragmenterad utveckling eller alltmer komplexa IT-konfigurationer. På längre sikt blir det både otillräckligt och kostsamt.
  • Tillförlitlighet: Eftersom arkitekturen ska hantera några av de mest kritiska plattformarna är det avgörande med beprövad tillförlitlighet för att säkerställa maximal drifttid.
  • Prisvärd skalbarhet: Företag bör överväga en infrastruktur med möjlighet till granulära kapacitetsallokeringar, prestanda per kärna och delad processorkapacitet för att hålla kostnaderna i schack.

Vi kan hjälpa till

Vi hjälper våra kunder att dra nytta av fördelarna med att kunna manipulera, extrahera och analysera stora volymer av transaktionsdata, allt i realtid och utan avbrott i affärsverksamheten.

white decorative stripes white decorative stripes

KONTAKTA OSS

KONTAKT