Vad söker du?

white decorative stripes white decorative stripes
Vad vi gör

Security

Upptäcker ovanliga mönster och kartlägger säkerhetsbrister

HUR VI SKAPAR VÄRDE

Att skapa en effektiv cybersäkerhet idag är särskilt utmanande, eftersom det finns fler apparater än människor. Angriparna blir också alltmer sofistikerade. Brandväggar och antivirus skyddar inte mot avancerade cyberhot och alltför ofta är ingen i organisationen medveten om vad som pågår – förrän det är för sent.

Digitaliseringen har lett till stora kunskapsluckor om företagens IT-säkerhet. Ny kompetens behövs om IT-avdelningarna ska kunna bemöta de alltmer avancerade cyberhoten. Att lägga ut denna funktion till säkerhetsexperter sparar både resurser och låter företaget fokusera på sin kärnverksamhet.

Pedabs säkerhetsteam hjälper organisationer att kartlägga säkerhetsbristerna, ta kontroll över data i hela IT-infrastrukturen och skilja verkliga hot från falska positiva resultat.

Vår säkerhetsavdelning fokuserar på teknik och processer som påtagligt minskar digitala risker. Företagen måste kunna upptäcka kritiska tillbud och ovanliga mönster i sina system, nätverk, miljöer och enheter så snabbt som möjligt. Cyberhot är farliga och kan få ödesdigra konsekvenser för företag.

Företagen kan lägga ut en allt viktigare funktion till särskilt utbildade säkerhetsexperter i vårt Security Operation Centre (SOC). Säkerhetsteamet arbetar för att skydda ditt företag, ditt rykte, din personal och dina kunder.

VAD VI ERBJUDER

Pedab Säkerhet erbjuder följande lösningsmodeller:

white decorative stripes white decorative stripes

”Beroende på hur sårbart företaget är mot digitala hot är det ledningsgruppens ansvar att se till att organisationen har den nödvändiga kunskapen om risker i IT-systemen och hur man skyddar sig mot dessa.”

Henning Gaalaas, Sales Manager
henning.gaalaas@pedab.no
+47 905 31 357

Digital risker 2020-2025

Sabotageprogram, utpressningsprogram, social manipulation och nätfiske är de vanligaste cyberattackerna som kan drabba företag. IT-säkerhetsavdelningarna står idag inför en enorm utmaning med cyberbrottslingar som utnyttjar olika verktyg och tekniker för dataintrång. Vid de mest framgångsrika attackerna märker företagen inte dataintrånget eller att någon härjar i deras datorsystem.

För att skydda sig mot digitala hot bör företagen vara medvetna om att:

  • Brandväggar och antivirusprogram ger visserligen ett grundläggande skydd i alla verksamheter, men skyddar inte mot mer komplexa säkerhetshot. För att minska riskerna så långt som möjligt och ligga i framkant måste företagen skydda sin verksamhet på en högre nivå än för bara några år sedan.
  • Antalet cyberattacker ökar. En nyligen genomförd undersökning av 1 200 företag visade att 71 procent drabbats av minst ett dataintrång vid något tillfälle och 46 procent rapporterade ett intrång under det senaste året (jämfört med 26 procent året innan).
  • Personalen är omedveten om hoten. Många cyberattacker utnyttjar personalens bristande kännedom om nätfiske och andra sociala manipulationer, som syftar till att stjäla känslig information som t.ex. lösenord och åtkomstkort/-koder.
  • AI och maskininlärning kommer att vara drivande inom de flesta cybersäkerhetsåtgärder. Artificiell intelligens och maskininlärningsalgoritmer kan användas för att påskynda upptäckten av händelser och höja reaktionsförmågan, identifiera och kommunicera risker till företaget och förbättra chefernas situationsmedvetenhet för att de ska få en heltäckande överblick över säkerhetstillståndet. AI används av ca 87 procent av cybersäkerhetsexperterna i USA och 34 procent av säkerhetspersonalen är nu helt beroende av maskininlärning, enligt en Cisco-rapport.
  • Bättre efterlevnad och rapportering. De rättsliga kraven för IT-rapportering och IT-övervakning kommer säkerligen att öka under de kommande åren. En viktig princip i den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) är att information om behandlingen av personuppgifter förmedlas på ett tydligt sätt och inte göms undan. Detta innebär att IT- och säkerhetsteamen måste vara uppmärksamma på hur data samlas in, bearbetas, lagras och raderas.
  • Digitaliseringen har lett till stora kunskapsluckor om företagens IT-säkerhet. Ny kompetens behövs om företagens IT-avdelningar ska kunna bemöta de alltmer avancerade cyberhoten. Att lägga ut denna funktion till säkerhetsexperter sparar resurser och låter företaget fokusera på sin kärnverksamhet.