Vad söker du?

white decorative stripes white decorative stripes
Security

Pedab Security Operation Centre (SOC)

Identifierar de mest kritiska tillbuden

Pedab Security Operation Centre (SOC) är en säkerhetstjänst (MSS) som identifierar de mest kritiska tillbuden i ett företags system, nätverk och databaser.

Grunden för ett företags säkerhetsstrategi är synlighet och kontroll över all datatrafik, både inkommande och utgående. Vi understöder vårt säkerhetsekosystem med marknadsledande säkerhetsteknik och -lösningar samt kompetens inom teknik och rådgivning. En av de lösningar vi erbjuder är Pedab Security Operation Centre (SOC), även kallat Pedab MSS.

Pedab SOC identifierar de mest kritiska händelserna i företagets system, nätverk och databaser och skiljer verkliga hot från falska positiva resultat.

Pedab SOC samlar in och identifierar onormalt beteende i hela infrastrukturen och vårt säkerhetsanalysteam eller säkerhetspartner reducerar antalet kritiska tillbud betydligt för att kunna fokusera på de allvarligaste hoten. Vi analyserar sårbarheterna och rekommenderar åtgärder som du bör vidta.

 

En verklig kund skapade över 100 miljoner loggar under 70 dagar. En typisk intelligent standardsäkerhetslösning reducerade antalet kritiska tillbud till 300. Då tog vår SOC över och reducerade antalet kritiska tillbud till 8 allvarliga hot som kunden kunde fokusera på.
Ladda ner Pedab SOC här.

Hur vi adderar värde till er organisation

  • Identifierar onormalt beteende i infrastrukturen
  • Analyserar sårbarheter och sorterar bort falska positiva resultat
  • Skalar och justerar lösningen så att den passar ditt företags särskilda behov
  • Integrerar lösningen i befintliga säkerhetsprogram
  • Ditt eget certifierade säkerhetsanalysteam som skräddarsyr säkerhetstjänsterna så att de passar ditt företags behov. Därför behöver du inte anlita interna säkerhetsexperter

SE VÅR FILM – FOKUSERA PÅ DE ALLVARLIGASTE HOTEN

 

white decorative stripes white decorative stripes

VI VILL KOMMA I KONTAKT MED ER

Contact