Vad söker du?

white decorative stripes white decorative stripes
Pedab Security Operation Centre (SOC)

Säkerhetsövervakning och analys

Svårt hitta rätt resurser

Snabbt från tanke till handling

När du arbetar med en SIEM-lösning kommer du att möta tre fundamentala utmaningar. Den första utmaningen är en ständigt föränderlig hotmiljö. Den andra är organisatoriska förändringar i företaget som kräver nya förändringar i säkerhetsarkitektur och riktlinjer. Och sist men inte minst möter du utmaningen med en enorm mängd data som måste övervakas och analyseras.

Många företag har inte resurser för att hantera dessa utmaningar. De delegerar vanligtvis SIEM-ansvar till anställda i nätverksavdelningen, som redan har fullt upp med andra ansvar och uppgifter. Detta kommer att resultera i minskad tid och resurser för SIEM-arbete. Många förväntar sig också att produkten ”magiskt” förstår företagets beteende och automatiskt meddelar verkliga hot. Därför tror många att deras organisation inte behöver nödvändig expertis och personalresurser för att förstå analysens resultat.

Vad som händer är inte sällan att när man väl upptäcker att SIEM kräver dedikerade resurser och tillgänglig tid, försöker man rekrytera en expert. Det är oftast en stor utmaning. Det råder brist på personer med  IT-säkerhetskunskap och säkerhetsanalytiker är ännu svårare att hitta.

Pedab känner igen dessa utmaningar och erbjuder hjälp till SIEM-kunder. Vårt team av säkerhetsanalytiker är certifierade och utbildade i att identifiera de verkliga hoten bland miljontals falska positiva. De kommer att meddela dig om ett verkligt hot inträffar. Dessutom kommer de att ge en daglig rapport så att du kan få en översikt över vad som har hänt i din infrastruktur.

Många kunder säger att Pedabs analysteam är som att ha en säkerhetsexpert som sitter bredvid dem. Vårt team är inte bara skickligt med SIEM-relaterade ämnen, utan också säkerhet i allmänhet, och de delar gärna sin kunskap. Kort sagt, vi vill säkerställa en god inställning till utmaningarna ovan och vara en pålitlig partner för säkerhetsrelaterade frågor.