Vad söker du?

white decorative stripes white decorative stripes
Pedab Security Operation Centre (SOC)

Sårbarhetsskanning

Sårbara system representerar ofta okänd digital risk

Översikt över dina system och deras svagheter

Sårbara system representerar ofta okänd digital risk. Sårbarhetsskanning kan sålunda hjälpa till att täcka klyftan mellan säkerhet på pappret och säkerhet i verkligheten. Vi hjälper dig att vara proaktiv genom att identifiera och mildra sårbarheter innan det är för sent. Sårbarhetsskanning tillhandahålls av Pedab. Vi erbjuder också rådgivning inom området och hjälp att förstå resultatet av sårbarhetsrapporten.

Sårbarhetsskanning är ett snabbt och enkelt sätt att få en översikt över dina system och deras svagheter. Ofta räcker enkla attacker för att hålla angriparna ute. Vi rekommenderar att alla våra kunder integrerar sårbarhetens synlighet i en SIEM-lösning. Sårbarhetskunskap är avgörande vid beslut om ett visst larm är falskt eller inte. Sårbarheter kommer drastiskt att öka noggrannheten i analyserna och avsevärt minska den tid som krävs för att verifiera säkerhetsincidenter.

En fristående sårbarhetsskanner genererar ofta långa rapporter. IT-avdelningen bör sedan identifiera de verkliga sårbarheterna, men i verkligheten sker detta arbete sällan.  I Pedabs lösning kan du hitta sårbarheter och du kan se om sårbarheten har utnyttjats eller om en exploatering pågår. Vi gör detta eftersom vi korrelerar trafikmönster med sårbarheter. Företag kommer också att se om sårbarheten är skyddad av andra komponenter i infrastrukturen. Om du kombinerar sårbarhetsskanning och SIEM blir det lättare att prioritera var du ska investera din säkerhetsbudget. Om ditt företag redan har investerat i en sårbarhetslösning kommer vi att integrera den. Vår lösning stöder integration med alla ledande sårbarhetsskannrar på marknaden. Alternativt berättar vi gärna om hur vår egen sårbarhetssökningstjänst fungerar i din miljö.

Pedab levererar kontinuerlig SIEM-lösning och sårbarhetsskanning med och utan manuell analys för moln- och lokalleverans.