Vad söker du?

white decorative stripes white decorative stripes
Pedab Security Operation Centre (SOC)

Security Information and Event Management

Hur SIEM adderar värde till din verksamhet

Pedab är specialister inom Security Information and Event Management (SIEM)

Pedab är specialist på säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM). SIEM ger säkerhetsteam en centraliserad överblick över företagsövergripande säkerhetsdata och användbara insikter om de allvarligaste hoten.

Vår lösning samlar in en stor mängd data från hela företaget för att ge en bred överblick över händelser på driftstället och i molnbaserade miljöer. Det automatiserade intelligenta säkerhetssystemet upptäcker och prioriterar hot snabbt och noggrant i realtid.

SIEM kan fungera som en ankarlösning för ett litet, medelstort eller stort företags Security Operation Centre (SOC).

Hur SIEM adderar värde till din verksamhet

Med SIEM kan företag:

 • Få en omfattande, centraliserad överblick över traditionella IT-anläggningar, molnbaserade miljöer och operativ teknik (OT), vilka alla kräver en viss nivå av övervakning för att effektivt skydda tillgångar, upptäcka hot och upprätthålla regelefterlevnaden.
 • Automatisera intelligenta säkerhetssystem för att snabbt upptäcka hot i flera datakällor, inklusive loggar, händelser, nätverksflöden, användaraktiviteter, sårbarhetsinformation och intelligent analys av hotbilder för att upptäcka kända och okända hot.
 • Upptäcka onormala aktiviteter i nätverk, användar- eller systembeteenden som kan tyda på okända hot, som t.ex. skadliga interna aktiviteter, korrupta identiteter eller fillösa typer av skadlig kod.
 • Bättre hantera regelefterlevnad med färdigt innehåll och förbestämda regler och rapporter. SIEM erbjuder insyn, ansvarighet och mätbarhet, vilket är avgörande för organisationens förmåga att uppfylla lagstadgade krav och rapportera om efterlevnaden.

Hur vi tillför mervärde till din verksamhet

 • Råd om säkerhetskontroller och minskade digitala risker samt användning av traditionella säkerhetsverktyg jämfört med intelligenta säkerhetsverktyg
 • Inledande hjälp för nya säkerhetskunder
 • Kartlägga kundernas säkerhetsbrister
 • Anpassa säkerhetslösningar för kunder
 • Överbrygga klyftan mellan förvaltning och IT
 • Certifierade säkerhetsexperter och ekosystem av partner i hela Europa som står till ditt förfogande dig
 • Snabb avkastning på investeringen. Du får en tjänst som inte kräver initiala investeringar för att få full service
 • Tillgång till vår Pedab Security Operation Center (SOC), en hanterad säkerhetstjänst som övertar den avancerade analysen av tillbud där SIEM upphör.
white decorative stripes white decorative stripes

Tar fullt ansvar för sina kunders IT-säkerhet

En särskild utmaning med att bedriva verksamhet över hela världen är att ett försämrat rykte pga. säkerhetsbrister och dataförlust har en så stor genomslagskraft. Många konkurrenter och nya kunder som strävar efter goda referenser har liten tolerans för negativa händelser som säkerhetsöverträdelser.

Read customer case