Vad söker du?

Kundcase

ShoreLink är ett av Nordens ledande hamnföretag som alltid sätter kunden först.

Bakgrund

Tillgänglighet och bra intern logistik på ett stort område, utomhus, med många möjliga störningar är essentiellt för ett ledande företag som ShoreLink. I sin strävan att alltid förbättra och effektivisera processer måste WiFilösningen också vara framtidssäker. Detta innebär att den måste vara förberedd på ökade krav från verksamheten gällande uppkoppling av fordonsdatorer och IoT. Alla inom området måste vara tillgängliga och ha möjlighet att kommunicera på ett säkert sätt. Mycket konfidentiell information samt många personer inom området gör att säkerheten är A och O.

Lösning

ICECON föreslog WiFi6 som är den absolut senaste tekniken för WiFi. WiFi6 ger en hastighet på upp till 9,6 gigabit per sekund. De ger också en högre kapacitet och bättre täckning än sina föregångare samt att säkerheten förbättrats väsentligt. En annan trevlig detalj är att Wifi6 kräver mindre energi än föregångarna vilket gör att det går att räkna med snäppet längre batteritid i våra enheter. Valet av utrustning föll på Huawei då deras WiFi6-portfolio väl stämde överens med de tuffa klimatförhållanden som råder ute i hamnområdet i Luleå. Att Huawei dessutom ligger långt fram teknikmässigt när det gäller WiFi6 är en extra bonus.

Resultat

ShoreLink har nu möjlighet att på ett säkert sätt nå alla delar av hamnområdet samt mäta och följa upp arbetet i hamnen. Detta gör att de kan effektivisera processerna både internt och för deras kunder, samt fortsatt leverera prisvärda tjänster, nu av ännu högre kvalitet. Den nya utrustningen står emot de skiftande väderförhållanden som råder i en hamn i norra Sverige och gör att ShoreLink kan känna sig trygga med sin nya WiFi-lösning.

KONTAKTA OSS

Victor Söderman, Key Account Manager
08-587 237 02
victor.soderman@pedab.se

KONTAKT